Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định mới nhất – LUẬT 24H

Mô tả: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định mới nhất, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.

Bạn đang chuẩn bị kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy, không biết thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như thế nào? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý.

+ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

+ Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Giải quyết vấn đề.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hotline: 1900 6574 

>>Xem thêm: Điều kiện để kinh doanh quán karaoke mới nhất – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Những điều kiện đủ để được kinh doanh dịch vụ lữ hành – Hãng luật 24H

a) Thời hạn giải quyết

thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, từ ngày có kết quả điều tra đạt yêu cầu.

b) Đối tượng làm việc.

+ Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 điều 37 luật phòng cháy chữa cháy.

+ cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên nghành.

+ Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp súc với các chất nguy hiểm về cháy nổ.

+ Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ

+ Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy

+ Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

c) Cơ quan thực hiện.

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an các tỉnh.

Phải đảm bảo đủ thười gian tham gia lớp huấn luyện và có kết quả kiểm tra từ đạt yêu cầu trở lên.

Trình tự thực hiện.

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp ủy quyền cho một cá nhân, đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;

Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày tết, lễ).

Bước 3:

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức lớp huấn luyện: Cá nhân, tổ chức làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo lịch kiểm tra của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.

+ Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện và cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: Cá nhân, tổ chức tham gia lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và làm bài kiểm tra cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh.

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thành phần hồ sơ.

+ Thành phần hồ sơ gồm có:

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện

– Đơn đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện.

– Kế hoạch, chương trình nội dung huấn luyện

– Danh sách trích ngang lý lịch trích ngang của người dự lớp huấn luyện.

Trường hợp cơ quan tổ chức cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện.

– Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện.

– Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

– Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải nộp đơn đăng ký dự lớp huấn luyện (mẫu số PC14 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA).

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 43 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy thì Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, không ghi thời hạn sử dụng) được sử dụng trong phạm vi toàn quốc.

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quy định cụ thể như sau:

– Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn thủ tục giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy hotline: 1900 6574 

>>Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty đấu giá tài sản mới nhất – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty định giá tài sản theo quy định hiện hành – Hãng luật 24H

– Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy , thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, còn đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp.

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H về thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan khi muốn Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định mới nhất Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

 

CAM KẾT CỦA LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

Chi phí hợp lý nhất thị trường;

Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

———————————————————-

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT TNHH 24H

Trụ sở chính  : số 69/172, Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà”

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4, Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin cấp giấy phép vận tải bằng ô tô?- Luật 24h

Xin cấp giấy phép vận tải bằng ô tô?  Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn...

Xem thêm

Có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không – Luật 24h

Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật mới có nhiều thay đổi?Đây là câu hỏi đư...

Xem thêm

Công bố lưu hành sản phẩm thực phẩm chức năng – LUẬT 24H

Mô tả: Công bố lưu hành sản phẩm thực phẩm chức năng? Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7...

Xem thêm

 Thời hạn sử dụng của Giấy phép xây dựng được quy định như thế nà...

Mô tả: Thời hạn sử dụng của Giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng, Thời hạn...

Xem thêm

Điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ theo quy đị...

Mô tả: Điều kiện để cấp Giẩy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ theo quy định...

Xem thêm

Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép ...

Mô tả: Đối tượng có Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hô...

Xem thêm

Có được gia hạn Giấy phép xây dựng không? Trình tự, thủ tục, hồ sơ...

Mô tả: Có được gia hạn Giấy phép xây dựng không? Trình tự, thủ tục, hồ sơ t...

Xem thêm

Điều kiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư – Luật 24h

Mô tả: Điều kiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới nhất, luật 24H cam kế...

Xem thêm

Trình tự , thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với...

Mô tả: Trình tự, thủ tục , hồ sơ đề nghi cấp giấy phép xây dựng đối với tr...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574