Mô tả: Hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất ở đang tăng cao nên việc không ít người muốn chuyển mục đích sử dụng […]

Mô tả: Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp có phải gia hạn, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất ở đang tăng cao nên việc không ít người muốn gia hạn sử dụng đất để phục vụ nhu […]

Đất đang tranh chấp có được quyền mua bán chuyển nhượng không theo quy định mới nhất, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo về quyền lợi cho khách hàng tốt nhất. Đất đai là một tài sản mang lại giá trị cao khi tiến hành […]

Điều kiện để chủ đầu tư được phân lô bán đất nền theo quy định mới nhất, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý. Các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã nhận thấy tầm quan trọng của đất đai, nhà ở trong giai đoạn hiên nay. […]

Đất sử dụng ổn định không có tranh chấp theo quy định pháp luật, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất đang tăng cao nên việc không ít người muốn làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử […]

Các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất đang tăng cao nên việc không ít người muốn được nhà nước cấp giấy […]

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 34/2014/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật […]

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất đang tăng cao nên việc không ít người đã xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, các chủ thể tranh chấp đất đai […]

Mô tả: Thẩm quyền hòa giải tranh chấp đất đai, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất đang tăng cao nên việc không ít người muốn được nhà nước giao đất để phục vụ nhu cầu sử dụng của mình […]

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai nộp bản photo có hợp pháp không, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo về quyền lợi cho khách hàng tốt nhất. Tranh chấp đất đai là lĩnh vực đang nổi trội, và xảy ra nhiều nhất hiện […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574