Mô tả: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: –Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng […]

Mô tả: Điều kiện áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng dẫn thi hành […]

Mô tả: Trường hợp nào bị hủy thầu – Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.  Để đảm bảo tính công bằng cho các bên tham gia đấu thầu, đảm bảo cho việc đấu thầu diễn ra theo […]

Mô tả: Các trường hợp phải đấu thầu theo quy định của pháp luật là gì? Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Đấu thấu là một hoạt động thương mại phổ biến được rất nhiều chủ dự […]

Mô tả: Thủ tục hủy thầu trong hoạt động đấu thầu theo quy định pháp luật – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Đấu thầu chính là một quy trình, thủ tục để tìm […]

Mô tả: Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cùng với sự phát triển của kinh tế thì những công trình hay cần mua […]

Mô tả: Quy trình lựa chọn nhà thầu  theo quy định pháp luật hiện hành? – Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất Lựa chọn nhà thầu là một công đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn […]

Mô tả: Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định mới nhất? Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Đấu thầu qua mạng là hình thức đấu thầu ngày càng phổ biến bởi tính […]

Mô tả: Các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật mới nhất? Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Đấu thầu có những hình thức khác nhau. Vậy, theo  pháp luật hiện hành có […]

Mô tả:  Trường hợp phải lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu? Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá rẻ nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Đấu với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bên mời thầu có thể áp dụng […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574