Mô tả: Trình tự, thủ tục đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Theo quy định của Luật đấu thầu […]

Mô tả: Các quy định về quản lý đối với nhà thầu phụ – Luật 24h  – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Trong thực hiện các gói thầu khi nhà thầu tham gia […]

Mô tả: Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư  – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Trong đấu thầu đối với gói thầu […]

Mô tả: Đề nghị cung cấp hồ sơ các nhà thầu – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất, giải đáp  thông tin về Cung cấp hồ sơ các nhà thầu – Luật 24h Khi […]

Trong quá trình đấu thầu, từ bước đầu tiên như mời thầu đến kết thúc dự thầu thì vấn đề về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu là yếu tố cần quan tâm. chi phí của việc chọn thầu sẽ bao gồm chi phí  liên quan đến  việc chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và tham dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư

Mô tả: Nhà thầu đáp ứng năng lực nhưng vượt quá giá chào thầu xử lý thế nào  – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: –Luật đấu thầu 2013; –Nghị […]

Mô tả: Đăng tải thông tin đấu thầu có thuộc chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu hay không – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: –Luật đấu […]

Mô tả: Hỏi về việc chuyển nhượng thầu cho nhà thầu khác  – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng dẫn thi hành […]

Mô tả: Nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng dẫn […]

Mô tả: Giải quyết trường hợp lựa chọn nhà thầu khi sửa lỗi, hiệu chỉnh  – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng dẫn […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574