7 điểm nổi bật của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Luật sư 24h tư vấn 24/7 lĩnh vực Đầu tư qua Hotline 19006574. Để có khung pháp lý ổn định cho các hợp đồng PPP dài hạn, nhiều rủi ro, quy mô lớn, ngày 18/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc […]

Luật đầu tư 2020 theo phương thức đối tác Công tư. Luật sư 24h cung cấp toàn văn Luật đầu tư 2020 mới nhất theo phương thức PPP (đối tác công tư). Hotline 19006574 => TẢI VỀ QUỐC HỘI _______ Luật số: 64/2020/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]

Quy mô đầu tư đối với các dự án PPP hiện nay đã có sự thay đổi điều chỉnh của Luật tại Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. Luật sư 24H tư vấn luật đầu tư qua Hotline 19006574 Quy mô đầu tư đối với các dự án PPP Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2021/NĐ-CP […]

Nghị định 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư Nghị định 35/2021/NĐ-CP => TẢI VỀ CHÍNH PHỦ _______ Số: 35/2021/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Hà Nội, ngày 29 tháng […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574