Mô tả: Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng , luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Bạn đang có những thắc mắc liên quan đến vấn đề Nguyên tắc áp dụng lựa chọn […]

Mô tả: Hoàn trả tiền bảo đảm dự thầu cho đơn vị trúng thầu, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Bạn đang có những thắc mắc liên quan đến vấn đề Hoàn trả tiền bảo đảm […]

Mô tả: Một số quy định về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Bạn đang có những thắc mắc liên quan đến Một số quy định về lập kế […]

Mô tả: Hỏi về việc chuyển nhượng thầu cho nhà thầu khác  – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng dẫn thi hành […]

Mô tả: Nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng dẫn […]

Mô tả: Giải quyết trường hợp lựa chọn nhà thầu khi sửa lỗi, hiệu chỉnh  – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng dẫn […]

Mô tả: Điều kiện lựa chọn nhà thầu phụ theo quy định luật đấu thầu – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng […]

Mô tả: Biểu mẫu kê khai năng lực tài chính của nhà thầu – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; -Nghị định 63/2014 Hướng dẫn thi […]

Mô tả: Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu thông thường – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: –Luật đấu thầu 2013; –Nghị định 63/2014 Hướng […]

Mô tả: Quy định của pháp luật về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chính xác nhất, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tốt nhất. Cơ sở pháp lý: -Luật đấu thầu 2013; –Nghị […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574