Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung. Theo đó, Công ty Luật 24H xin tổng hợp một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

 • Đã loại bỏ thủ tục báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp
  Thêm đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
 • Bổ sung bản sao giấy tờ pháp lý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Có sự thay đổi trong trình tự, thủ tục đăng kí doanh nghiệp (Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020)
 • Quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng đã hủy bỏ
 • Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải tiến hành thành lập Ban kiểm soát
 • Bổ sung quy định công bố thông tin đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên
 • Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước thay đổi
 • Bổ sung áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước
  Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
 • Bổ sung thêm quy định về chứng chỉ lưu kí không có quyền biểu quyết
 • Sửa quyền của cổ đông phổ thông
 • Bổ sung thêm nghĩa vụ cổ đông
 • Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần
 • Bổ sung thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
 • Bổ sung thêm thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt
 • Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
 • Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh
 • Quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Doanh nghiệp nên thành lập chi nhánh hay công ty con? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giải đáp những […]

Khái niệm và đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp Khái niệm và đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, […]

Khái niệm, đặc điểm của đại diện thương mại? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giải đáp những thắc mắc, […]

Đặc điểm dịch vụ logistics? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giải đáp những thắc mắc, đưa ra những quan […]

Thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đá – Gọi 1900 6574 Thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đá như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách […]

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép khai thác đá, các mỏ đá cấp tỉnh – Gọi 1900 6574 Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép khai thác đá, các mỏ đá cấp tỉnh như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với […]

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước – Gọi 1900 6574 Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá […]

Quy trình cấp giấy phép xả thải – Gọi 1900 6574 Quy trình cấp giấy phép xả thải như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các […]

Thủ tục cấp giấy phép xả thải – Gọi 1900 6574 Thủ tục cấp giấy phép xả thải như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các […]

Cấp phép khai thác khoáng sản – Gọi 1900 6574 Cấp phép khai thác khoáng sản như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574