Một số giải pháp hoàn thiện quy định của Luật thuế GTGT Một số giải pháp hoàn thiện quy định của Luật thuế GTGT như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền […]

Doanh thu trên 100 triệu/năm có phải đóng thu nhập cá nhân không? Doanh thu trên 100 triệu/năm có phải đóng thu nhập cá nhân không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi […]

Hàng hóa nhập khẩu có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Hàng hóa nhập khẩu có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi […]

Vấn đề khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng Vấn đề khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách […]

Xác định cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt khi kinh doanh karaoke Xác định cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt khi kinh doanh karaoke như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo […]

Bán sản phẩm nông nghiệp thì tính thuế GTGT như thế nào? Bán sản phẩm nông nghiệp thì tính thuế GTGT như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng […]

Giá trị hàng hóa bao nhiêu thì phải lập hóa đơn? Giá trị hàng hóa bao nhiêu thì phải lập hóa đơn? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. […]

Tại sao chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải nộp VAT? Tại sao chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải nộp VAT? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng […]

Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối với các đối tượng nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giải […]

Thuế GTGT đối với hoa hồng đại lý dịch vụ bưu điện xổ số máy bay ô tô tàu hỏa tàu thủy hoặc bán bảo hiểm được quy định như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574