I. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người đại diện hợp pháp hoặc người được ủy quyền của hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.

- Bước 2: Cơ quan đăng ký hợp tác xã kiểm tra hồ sơ và trao giấy biên nhận

- Bước 3: Nhận kết quả (Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã).

II. Cách thức thực hiện

 Trực tiếp hoặc qua địa chỉ thư điện tử.

III. Thành phần hồ sơ (01 bộ)

1.  Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;

2.  Điều lệ;

3.  Phương án sản xuất kinh doanh;

4.  Danh sách thành viên;

5.  Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

6.  Nghị quyết Hội nghị thành lập.

IV. Lệ phí đăng ký: Mức phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Tại Hà Nội, theo Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND về quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 06/12/2016 thì lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận ĐKKD đối với Hợp tác xã là 100.000 đồng/lần.                      

V. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.              

VI. Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện                  

VII. Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.                  

VIII. Căn cứ pháp lý

•Luật 23/2012/QH13

•Nghị định 193/2013/NĐ-CP

•Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT

•Thông tư 250/2016/TT-BTC

IX. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

- Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;

- Tên của liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;

- Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.

========================

CÔNG TY LUẬT 24H - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở chính: 69/172 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: Luat24h.net

Email: hangluat24h@gmail.com

Hotline: 1900 6574