Luật Hôn nhân và gia đình quy định Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định (nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên). Theo đó việc tổ chức kết hôn khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ độ tuổi kết hôn được xem là tổ chức tảo hôn.

Theo quy định pháp luật hiện hành Việc tổ chức tảo hôn, tảo hôn sẽ bị xử phạt hành chính và buộc yêu cầu chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật.

Điều 47 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định về việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn như sau:

Điều 47. Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.

Như vậy, về hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn bị xử phạt vi phạm hành chính trong 2 trường hợp:

- Tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn;

- Hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó.

 

Như vậy, chỉ có thể bị xử phạt về hành vi tảo hôn khi Toà án có thẩm quyền đã ra quyết định buộc bên tảo hôn phải chấm dứt quan hệ vợ chồng với người chưa đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn cố ý tiếp tục duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật.

Trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà vẫn còn vi phạm, Điều 183 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định như sau: 

Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn

Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.

Như vậy, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đã bãi bỏ tội tảo hôn. Theo đó, hình phạt nặng nhất đối với tội tổ chức tảo hôn là truy cứu trách nhiệm hình sự 

═════════════════
CÔNG TY LUẬT 24H - ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI 

HOTLINE: 1900 65 74 
WEBSITE: LUAT24H.NET
Trụ sở chính: Số 69/172 Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội