– Căn cứ Luật Đầu tư s 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ  quy định v đầu tư ra nước ngoài;

– Thông tư  số 09/2015/TT-BKHĐT ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

II. HỒ SƠ GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

1. Dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng chính phủ:

– Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

– Dự án đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư;

– Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;

– Quyết định đầu tư ra nước ngoài  của Nhà Đầu tư;

– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

– Văn bản ủy quyền cho Luật Dương Gia.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Thời gian thẩm duyệt hồ sơ:    

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.

– Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Dự án thuộc thẩm quyền của Bộ kế hoạch và đầu tư:

Ngoại trừ dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, các dự án đầu tư còn lại thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Kế hoạch đầu tư – Cục đầu tư ra nước ngoài.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Quyết định đầu tư ra nước ngoài của Nhà Đầu tư.

– Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư ;

– Hợp đồng thuê trụ sở tại nước ngoài;

Cơ quan tiếp nhận: Cục đầu tư ra nước ngoài – Bộ kế hoạch và đầu tư

Thời gian thẩm duyệt hồ sơ: 15 ngày làm việc

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ kế hoạch và đầu tư.

 

Bước 2: Sau khi nộp online, Nhà đầu tư ra nước ngoài  thực hiện nộp hồ sơ bản cứng tại Bộ kế hoạch và đầu tư.

═════════════════
CÔNG TY LUẬT 24H - ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI 

HOTLINE: 1900 65 74 

WEBSITE: LUAT24H.NET

ĐỊA CHỈ; 172/69 PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI