Có được phép lập hợp đồng tiền hôn nhân hay không?

Có được phép lập hợp đồng tiền hôn nhân hay không?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. ? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý 

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 

Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Bộ luật Dân sự 2015

Giải quyết vấn đề

1. Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

1.1 Cách xác định tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được xác định theo quy định tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014  thì: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

Nguyên tắc để xác định là tài sản chung của vợ chồng căn cứ vào thời điểm tài sản đó được hình thành có phải là trong thời kỳ hôn nhân không, tức là những tài sản do vợ chồng tạo ra kể từ thời điểm hai vợ chồng được cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trở về sau thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Cụ thể tài sản chung bao gồm:

Thứ nhất, tài sản do vợ, chồng tạo ra bao gồm Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng

Thứ hai, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh,

Thứ ba, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản của vợ, chồng được giải thích theo quy đinh tại Điều 10 Nghị định 126/2014/NĐ-CP như sau:

Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của vợ, chồng;

Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng.

Tuy nhiên không phải mọi hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đều được xem là tài sản chung của vợ chồng, từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.

Thứ tư, thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân là những thu nhập không phát sinh từ lao động hay hoạt động sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP giải thích thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó, thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân bao gồm:

Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 của nghị định này;

Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyên sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước;

Thứ năm, tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung

Thứ sáu, tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Nếu hai vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận và thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung thì tài sản đó vẫn được xem là tài sản chung dù đó là tài sản riêng.

Thứ bảy, trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

1.2 Cách xác định tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và Điều 11 Nghị định 126/2014/NĐ-CP thì tài sản riêng của hai vợ chồng bao gồm:

– Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn;

– Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;

– Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng từ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

– Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng;

– Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng;

– Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng;

– Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng;

– Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ;

– Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

– Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

– Quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Có được phép lập hợp đồng tiền hôn nhân hay không?
Có được phép lập hợp đồng tiền hôn nhân hay không?

>>Xem thêm: Muốn bán đất nhưng vợ không đồng ý bán thì có bán được không? – Luật 24h

>>Xem thêm: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai hiện nay – Luật 24h

>>Xem thêm: Khởi kiện tranh chấp đất đai

>>Xem thêm: Căn cứ xác định loại đất mới nhất – Luật 24h

>>Xem thêm: Uỷ ban nhân dân xã, phường không tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai khi có đơn yêu cầu  phải làm thế nào?

Xem thêm: Thu hồi đất làm công trình công cộng có được bồi thường không?

Nguyên tắc xác định tài sản riêng là những tài sản thuộc về sở hữu riêng của vợ chồng dù được hình thành trước hay trong thời kỳ hôn nhân thì đều thuộc sở hữu chung của vợ, chồng. Những tài sản mà vợ chồng được cho, tặng, thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân, có bằng chứng hợp pháp, thông qua hợp đồng tặng cho, có chứng từ về phân chia di sản thừa kế, giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với tài sản, và trước đó không có thỏa thuận để được coi là tài sản chung thì sẽ được coi là tài sản riêng khi có tranh chấp, khi ly hôn hoặc khi cần xác định tài sản riêng.

2. Có được lập hợp đồng tiền hôn nhân không?

Pháp luật hôn nhân và gia đình không có bất kỳ quy định nào điều chỉnh về hợp đồng tiền hôn nhân. Tuy nhiên, có thể xem đây là một dạng thỏa thuận mang tính chất ràng buộc về trách nhiệm pháp lý giữa các bên khi ký kết. Nội dung của hợp đồng nhằm quy định rõ các vấn đề liên quan đến chế độ tài sản của vợ chồng sau khi kết hôn.

Khoản 1 Điều 28, Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cho phép vợ chồng được quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Trường hợp lựa chọn chế độ tài sản theo  thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Việc các cá nhân có nguyện vọng lập hợp đồng tiền hôn nhân, thỏa thuận trước về chế độ tài sản của vợ chồng sau khi kết hôn để phân định rạch ròi, sòng phẳng về tài sản chung, riêng; nghĩa vụ trả nợ của mỗi bên là nguyện vọng chính đáng và được pháp luật công nhận.

3. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tiền hôn nhân

Để thỏa thuận tiền hôn nhân có hiệu lực, cần lưu ý tuân thủ các quy định sau:

– Hợp đồng phải được xác lập trước khi kết hôn.

– Phải được công chứng hoặc chứng thực hợp pháp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Phòng công chứng, Ủy ban nhân dân…).

– Phải có đầy đủ các điều khoản cơ bản theo quy định tại Điều 48 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Điều 15 Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm: tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng; quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình; điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản; nội dung khác có liên quan.

– Nội dung hợp đồng phải phù hợp với các nguyên tắc, quy định về điều kiện có hiệu lực tại Điều 3, Điều 117, Điều 118… của Bộ luật Dân sự 2015; không vi phạm Điều 29, 30, 31, 32 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và pháp luật khác có liên quan; không trái đạo đức xã hội.

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến Có được phép lập hợp đồng tiền hôn nhân hay không?, bao gồm:

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến Có được phép lập hợp đồng tiền hôn nhân hay không?

Soạn thảo hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự , đất đai, thừa kế….

Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan Có được phép lập hợp đồng tiền hôn nhân hay không?. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ  hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây 

LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

 

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Không có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có đăng ký kết hôn được...

Không có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có đăng ký kết hôn được không? Hãng luật 24H...

Xem thêm

Phân chia tài sản chung tài sản riêng sau khi ly hôn ?

Phân chia tài sản chung tài sản riêng sau khi ly hôn? Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7...

Xem thêm

Vợ chồng cùng giải quyết nợ nần khi tiến hành ly hôn.

Vợ chồng cùng giải quyết nợ nần khi tiến hành ly hôn., luật 24H cam kết tư vấn 24/7, vớ...

Xem thêm

Thủ tục trích lục bản án ly hôn ?

Thủ tục trích lục bản án ly hôn ?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xá...

Xem thêm

Thủ tục ly hôn khi con dưới 1 tuổi.

Thủ tục ly hôn khi con dưới 1 tuổi., luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn ...

Xem thêm

Không có đăng ký kết hôn thì có được hưởng di sản thừa kế của chồn...

Mô tả: Không có đăng ký kết hôn thì có được hưởng di sản thừa kế của chồng không?, Luật...

Xem thêm

Không muốn ra tòa có ly hôn được không? -Luật 24H

Không muốn ra tòa có ly hôn được không? Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông ti...

Xem thêm

Chồng muốn ly hôn vợ không muốn ly hôn thì có ly hôn được không ?

Chồng muốn ly hôn vợ không muốn ly hôn thì có ly hôn được không ?, luật 24H cam kết tư ...

Xem thêm

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn khi bị mất làm như thế nào ?

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký kết hôn khi bị mất làm như thế nào ?, luật 24H cam kết tư ...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574