Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào – Luật 24h

Mô tả: Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người có tài sản trước khi chết nhằm phân chia tài sản đó. Tuy nhiên trong một số trường hợp , di chúc bại thất lạc do nhiều nguyên nhân khác nhau như thiên tai, trộm cắp… Vậy chúng ta sẽ giải quyết di sản của người chết để lại như thế nào? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý 

Bộ luật dân sự 2015

Giải quyết vấn đề

Chia di sản thừa kế theo pháp luật khi di chúc bị thất lạc
Khi di chúc cha mẹ để lại bị thất lạc, chúng ta không còn có căn cứ để chia di sản thừa kế theo ý nguyện của người để lại di sản. Trong trường hợp này, theo quy định tại Điều 642 Bộ luật dân sự 2015 có những hướng giải quyết sau:

-Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

-Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

-Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.
Khi di chúc thất lạc thì di sản của người chết để lại sẽ được chia cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 thì có ba hàng thừa kế theo pháp luật:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.
Di sản thừa kế được chia theo nguyên tắc sau:

Những người cùng chung hàng thừa kế được chia phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Di chúc thất lạc tìm lại được xử lý như thế nào
Di chúc bị thất lạc tuy nhiên sau đó tìm lại được, có nội dung chứng minh được ý chí, nguyện vọng của người để lại di sản sẽ được giải quyết theo quy định tại khoản 2,3 Điều 642 Bộ luật dân sự 2015:

Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.
Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc:

Trường hợp di sản thừa kế chưa được chia và tìm lại được di chúc bị thất lạc thì di sản sẽ được chia theo nội dung quy định trong di chúc.

Khi đó sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề như:

Di chúc có hợp pháp hay không;
Hiệu lực của bản di chúc.
Khi tìm thấy di chúc và chia tài sản theo ý chí của người để lại di sản thì điều đầu tiên phải quan tâm đến đó chính là tính pháp lý của di chúc. Di chúc có được lập đúng với quy định của pháp luật hay không.

Căn cứ quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự quy định về điều kiện để di chúc hợp pháp:

Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.
Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự 2015
Di chúc cần phải tuân thủ chặt chẽ những quy định đối với những trường hợp cần phải công chứng, chứng thực hay cần có người làm chứng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Một bản di chúc được lập ra không phải lúc nào toàn bộ nội dung của nó cũng có hiệu lực kể từ thời điểm người để lại di sản chết. Có những trường quy định tại Điều 643 Bộ luật dân sự 2015 về những trường hợp di chúc không có hiệu lực hoặc chỉ có hiệu lực một phần khi di sản để lại không còn hoặc còn một phần tại thời điểm mở thừa kế.

Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào – Luật 24h
Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào – Luật 24h

  Luật sư tư vấn Hotline: 1900 6574

>>Xem thêm: Thế nào là thừa kế thế vị? Ai được hưởng thừa kế thế vị và điều kiện ra sao? -Luật 24H

>>Xem thêm: Con đi tù có được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ để lại không?– LUẬT 24H

>> Xem thêm: Đã định cư ở nước ngoài có được hưởng đi sản thừa kế là nhà ở tại Việt Nam – LUẬT 24H

Xem thêmÁn lệ số 17

Như vậy, theo quy định trên nếu đi chúc bị thất lạc hoặc hư hỏng mà không thể hiện được ý chí của người để lại di chúc sẽ thực hiện phân chia theo pháp luật và phân chia theo  hàng thừa kế. Tuy nhiên nếu di sản chưa được chia mà di chúc tìm thấy sẽ thực hiện phân chia di sản thừa kế theo pháp luật,  Trường hợp đã chia di sản rồi mà di chúc mới được tìm thấy thì di sản chỉ chia theo di chúc nếu người được chỉ định trong di chúc yêu cầu. chứ không phải chia cho mọi trường hợp.

Tuy những người như con chưa thành niên, vợ, cha, mẹ, con thành niên mà không có khả năng lao động mà không được cho hưởng di sản theo di chúc hoặc được cho hưởng nhưng ít hơn 2/3 phần của một người hưởng di sản nếu chia thừa kế theo pháp luật thì những người này vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 về thừa kế không theo nội dung di chúc.

Đã tiến hành chia di sản mà tìm lại được di chúc
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 642 Bộ luật dân sự 2015, trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Căn cứ quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015, thời hiệu yêu cầu chia di sản được quy định như sau:

-Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật Dân sự 2015;

-Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.-

-Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

-Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Trong khoảng thời gian này, khi có yêu cầu của những người được thừa kế theo di chúc thì dù cho di sản đã được chia theo quy định về thừa kế theo pháp luật thì vẫn phải chia lại di sản theo nội dung của di chúc đã thất lạc mà tìm lại được để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người thừa kế theo di chúc.

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào, bao gồm:

-Tư vấn về các vấn đề liên quan đến Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào theo đúng quy định của pháp luật quy định.

-Soạn thảo hồ sơ vụ việc có liên quan đến Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào theo đúng quy định.

-Nhận hồ sơ kết quả vụ việc Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào theo đúng quy định

-Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ Di chúc bị thất lạc thì xử lý như thế nào  hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4, Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Con riêng của bố có được nhận di sản thừa kế do bố để lại không- l...

Mô tả: Con riêng của bố có được nhận di sản thừa kế do bố để lại không, luật 24H cam kế...

Xem thêm

Mẫu di chúc mới nhất năm 2020- luật 24h

Mô tả: Mẫu di chúc mới nhất năm 2020, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn...

Xem thêm

Di chúc có bắt buộc phải công chứng và chứng thực không?- luật 24h

Mô tả: Di chúc có bắt buộc phải công chứng và chứng thực không, luật 24H cam kết tư vấn...

Xem thêm

Thủ tục khai nhận thừa kế đất nông nghiệp- Luật 24h

Mô tả: Thủ tục khai nhận thừa kế đất nông nghiệp, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thô...

Xem thêm

Mẫu đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế mới nhất năm 2020?- luậ...

Mô tả: Mẫu đơn khởi kiện phân chia di sản thừa kế mới nhất năm 2020, luật 24H cam kết t...

Xem thêm

Phân chia di sản thừa kế khi không có di chúc theo quy định pháp l...

Mô tả: Phân chia di sản thừa kế khi không có di chúc, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với...

Xem thêm

Con riêng của vợ có được nhận di sản thừa kế của bố dượng?- luật 24h

Mô tả: Con riêng của vợ có được nhận di sản thừa kế của bố dượng, luật 24H cam kết tư v...

Xem thêm

Mù cả hai mắt có thể lập di chúc theo quy định pháp luật không ...

Mô tả: Mù cả hai mắt có thể lập di chúc không, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông ...

Xem thêm

Uỷ quyền cho người khác phân chia di sản thừa kế có được không- lu...

Mô tả: Uỷ quyền cho người khác phân chia di sản thừa kế có được không, luật 24H cam kết...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574