Di chúc có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không?

Gần đây có khá nhiều câu hỏi giống nhau gửi về cho Hãng luật 24h là di chúc có bắt buộc phải công chứng, chứng thực không? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị tham khảo thông tin từ bài viết sau đây:

Câu hỏi:

Chào luật sư, ông bà nội tôi có 5 người con, bố tôi con trai cả duy nhất và 4 người con gái. Hiện nay mọi người đều có nhà riêng, ở riêng. Ngôi nhà ông bà nội tôi trước còn sống, ông bà nội tôi ở đó, thờ phụng tổ tiên, khi bố tôi lấy mẹ tôi và sinh 3 người con trai ở cùng với ông bà.

Sau đó, bố mẹ tôi có mua được mảnh đất và ra ở riêng, tôi vẫn ở với ông bà đến khi tôi học đại học. Đến khi ông bà già yếu, bố mẹ tôi đón ông bà ra nhà tôi để tiện cho việc chăm sóc, lúc ông bà mất cũng mất ở nhà tôi. Ngôi nhà trước ông bà ở giờ k ở, chỉ để thờ. Trước khi mất ông bà nội tôi có viết 1 tờ di chúc cho tôi thừa kế, nhưng không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, chỉ là bản viết tay. Giờ các cô nhà tôi về đòi chia đất tại ngôi nhà ông bà tôi ở và có những lời lẽ không đúng mực.

Tôi xin được hỏi:

Bản di chúc của ông tôi để lại có giá trị không?

Bố tôi là con trai trưởng có quyền trông nom, thờ phụng hương hỏa và quản lý ngôi nhà đó không?

Nếu các cô kiện cáo đòi chia đất ngôi nhà đó có được đem chia không? Nếu có thì chia như thế nào?

Tôi xin cảm ơn luật sư!

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Công ty Luật 24h. Với trường hợp của bạn, luật sư chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

Điều 624, 630, 631, 633, 645 Bộ luật dân sự 2015

Giải quyết vấn đề

Căn cứ theo những quy định về di chúc tại Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Về tính hợp pháp của di chúc:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng

Từ quy định trên, có thể thấy di chúc cũng là một loại giao dịch dân sự (giao dịch một bên) nên phải tuân theo nguyên lý về một giao dịch hợp pháp. Theo đó, các giao dịch đều phải hợp pháp về 4 yếu tố là: Chủ thể – ý chí – nội dung – hình thức.

 

Luật sư tư vấn thừa kế, gọi: 1900 6574

Về chủ thể: Phải là người đủ năng lực hành vi dân sự: đủ 18 tuổi, người từ đủ 15 tuổi tới 18 tuổi thì phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ và chỉ lập được theo hình thức bằng văn bản.

Về ý chí: Đề cao sự tự nguyện, làm chủ việc định đoạt của mình thể hiện ở tiêu chuẩn “minh mẫn, sáng suốt”, “không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép”. Việc lập di chúc xuất phát từ nhu cầu mong muốn của người lập di chúc, chứ không phải ai thúc ép, bắt buộc, tại thời điểm lập thì người đó phải minh mẫn về tin thần, không mất năng lục hành vi dân sự

Về nội dung:  Nội dung của di chúc được quy định “không trái vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội”. Nếu trái theo quy định trên thì di chúc sẽ không có giá trị pháp lý.

Về hình thức: Có thể bằng miệng hoặc lập di chúc bằng văn bản. Tuy nhiên phải đáp ứng được điều kiện của từng loại di chúc.

Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 653 của Bộ luật này.

Như vậy, việc ông bà bạn lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên, thời điểm lập di chúc nếu ông bà bạn còn khỏe mạnh, minh mẫn sáng suốt, nội dung và hình thức của di chúc phù hợp với quy định của pháp luật thì di chúc đó của ông bà bạn là hợp pháp. Và di sản thừa kế phải được chia theo di chúc.

Thứ hai, quy định về người quản lý di sản.

Căn cứ theo Điều 645 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng như sau:

Di sản dùng vào việc thờ cúng

Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Theo quy định trên, nếu trong di chúc của ông bà bạn có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia và người trực tiếp quản lý là người được chỉ định trong di chúc. Trong trường hợp ông bà bạn không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng.

Thứ ba, chia thừa kế theo pháp luật.

Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Người thừa kế theo pháp luật:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;”

Tuy nhiên, đối với trường hợp của bạn ông bà đã để lại di chúc. Nếu di chúc của ông bà bạn hợp pháp thì người được hưởng di sản là người được chỉ định trong di chúc. Do vậy nếu có khởi kiện chia di sản thì cũng không có căn cứ để chia di sản theo pháp luật, những người thừa kế khác không được hưởng di sản trừ trường hợp người thừa kế là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; hoặc con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, việc lập di chúc có thể không bắt buộc phải có người làm chứng nếu di chúc đó tuân thủ theo quy định của pháp luật về hình thức, nội dung của di chúc.

Luật sư tư vấn thừa kế, gọi: 1900 6574

>>Xem thêm: Di chúc không có công chứng có giá trị hay không – Hãng luật 24H 

>>Xem thêm: Lập di chúc theo quy đinh mới nhất – Hãng luật 24H 

>>Xem thêm: Con nuôi có được hưởng di chúc của bố, mẹ nuôi – Hãng luật 24H 

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế Luật 24h:

Công ty luật 24h tư vấn và giải đáp vấn đề pháp luật thừa kế như sau:

– Tư vấn về quyền thừa kế của các thành viên trong gia đình;

– Tư vấn về sự bình đẳng của các thành viên trong gia đình về tiếp nhận quyền thừa kế (Không phân biệt trai/gái, con trưởng/Con thứ, con đẻ/Con nuôi…);

– Tư vấn về hàng thừa kế theo luật;

– Tư vấn về thời điểm mở thừa kế theo luật;

– Tư vấn và xác định tài sản hợp pháp của người để lại tai sản thừa kế;

– Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được thừa kế;

– Tư vấn cách thức và phương thức xác lập quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp đối với di sản thừa kế để lại;

– Tư vấn về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;

– Tư vấn xác định người không được quyền hưởng di sản thừa kế theo luật;

– Tư vấn về thời hiệu thừa kế;

Và những vấn đề pháp lý khác phát sinh trong từng trường hợp cụ thể, riêng biệt của khách hàng.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi đưa ra, quý vị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ đến Luật 24h hoặc gọi đến Hotline luật sư: 19006574 chúng tôi sẽ giải đáp mọi vấn đề của quý vị.

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

-Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

Chi phí hợp lý nhất thị trường;

-Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

-Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trụ sở chính: Hãng luật 24h, số 69/172, Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

HOTELINE CÔNG TY LUẬT:

Số điện thoại liên hệ: 19006574

Website: luat24h.net

Facebook: https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điều kiện người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam theo quy định mới ...

Mô tả: Quy định hiện nay về việc người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, Hãng luật 24H c...

Xem thêm

Kinh phí bảo trì căn hộ chung cư theo quy định mới nhất – HÃNG LUẬ...

Mô tả: Kinh phí bảo trì căn hộ  chung cư theo quy định mới nhất, Hãng luật 24H cam kết ...

Xem thêm

Điều kiện nhà ở tham gia mua bán theo quy định mới nhất – HÃNG LUẬ...

Mô tả: Điều kiện nhà ở khi tham gia mua bán theo quy định mới nhất, Hãng luật 24H cam k...

Xem thêm

Trình tự thủ tục tặng cho quyền sở hữu nhà ở theo quy định của phá...

Mô tả: Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp khác...

Xem thêm

Trình tự thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo ...

Mô tả: Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp khác...

Xem thêm

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định pháp luật hiệ...

Bạn đang băn khoăn về việc có nên thành lập hộ kinh doanh cá thể hay không? Bạn sợ mình...

Xem thêm

Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất theo quy định pháp luật &#...

Bạn muốn thành lập một doanh nghiệp mới nhưng lại mơ hồ về điều kiện cũng như trình tự,...

Xem thêm

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty theo quy định mới nhất –...

Khi công ty đã phát triển đến một mức độ nhất định, bạn muốn phát triển, mở rộng thương...

Xem thêm

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất – Hãng luật 24H

Bạn thấy rất nhiều người đều có doanh nghiệp của riêng mình và họ đều đạt được những th...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574