Đòi nợ thuê dùng vũ lực ép trả tiền có được không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? – LUẬT 24H

Mô tả: Đòi nợ thuê dùng vũ lực ép trả tiền có được không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? – Luật 24H, cam kết tư vấn 24/7, giá rẻ nhất, hỗ trợ nhanh chóng nhất, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.

Hiện nay, không ít trường hợp những người lạ với thái độ hung hãn đến nhà “con nợ” dùng những lời lẽ đe dọa thậm chí là dùng vũ lực ép “con nợ” trả tiền. Hành động này liệu có được pháp luật cho phép không khi mà hành động này phát sinh do “con nợ” không chịu trả tiền? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Sau đây, các Luật sư của Luật 24H sẽ tư vấn giải đáp thắc mắc trên.

Cơ sở pháp lý

-Luật Hiến pháp 2013

-Bộ Luật Hình sự 2015

-Nghị định 104/2007/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Giải quyết vấn đề

1.Có được phép đòi nợ thuê hay không?

Hiện nay, kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn được pháp luật cho phép. Các nhà làm luật đã để riêng một Nghị định quy định về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đó là Nghị định 104/2007/NĐ-CP.

Nghị định cũng đã quy định rõ nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ, cụ thể  được quy định tại Điều 4 như sau:

– Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ mới được phép hoạt động dịch vụ đòi nợ;

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ không được kinh doanh các ngành nghề và các dịch vụ khác ngoài dịch vụ đòi nợ;

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ được thực hiện các biện pháp xử lý nợ phù hợp với quy định của pháp luật;

– Hoạt động dịch vụ đòi nợ thực hiện theo hợp đồng ủy quyền được ký kết giữa chủ nợ hoặc khách nợ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong phạm vi quyền được pháp luật công nhận.

Tuy nhiên, theo dự thảo luật 2020, thì đến thời điểm 1/1/2021 khi Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực thi hành thì Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ chính thức bị cấm.

Đòi nợ thuê dùng vũ lực ép trả tiền có được không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? – LUẬT 24H

Luật sư tư vấn thủ tục đòi nợ, gọi: 1900 65 74

2.Người đòi nợ thuê dùng vũ lực ép trả tiền có được không?

Nghị định 104/2007/NĐ-CP đã quy định những biện pháp đòi nợ mà bên kinh doanh dịch vụ đòi nợ được phép áp dụng, cụ thể tại Điều 7 như sau:

+ Thực hiện các biện pháp phù hợp để thu thập, phân tích, đối chiếu các thông tin liên quan, xác định rõ các khoản nợ;

+ Thông báo việc đòi nợ và đề nghị khách nợ cung cấp thông tin, phối hợp hỗ trợ hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật pháp  để khách nợ thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

+ Nhận tài sản do khách nợ hoặc tổ chức, cá nhân khác liên quan giao để thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách nợ theo ủy quyền của chủ nợ.

Như vậy, bên đòi nợ chỉ được áp dụng các biện pháp thích hợp, phù hợp với luật pháp để khách nợ thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nghị định không nêu rõ những biện pháp nào là những biện pháp thích hợp, phù hợp với luật pháp, nhưng Theo Khoản 1 Điều 20 Luật Hiến pháp năm 2013 đã quy định rất rõ:

“1.Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe,danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”

Như vậy, việc dùng vũ lực ép trả nợ là hành vi không phù hợp với quy định của pháp luật, là hành vi trái pháp luât.

3.Quy định của pháp luật về dùng vũ lực ép trả nợ.

Việc dùng vũ lực ép trả nợ  có thể cấu thành tội phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và bị xử phạt như sau:

a.Bị phạt cải tạo không giam giữ 03 năm hoặc tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:

– Tỷ lệ thương tích của người bị hại từ 11% – 30%;

– Tỷ lệ thương tích của người bị hại dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp:

+ Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

+ Dùng hóa chất nguy hiểm gây thương tích hoặc gây tổn hại đến người khác;

+ Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Phạm tội đối với 02 người trở lên;

+ Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người không có khả năng tự vệ;

+ Đối với ông, bà, cha, mẹ người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

+ Có tổ chức;

+ Lợi dụng chức vụ, quyên hạn;

+ Phạm tội trong thời gian đang bị tạm  giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Thuê gây thương tích, gây tổn hại thương tích, hoặc gây thương tích, gây tổn hại thương tích cho người được thuê;

+ Có tính chất côn đồ;

+ Tái phạm nguy hiểm;

b.Bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11%-30% và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

+ Dùng hóa chất nguy hiểm gây thương tích hoặc gây tổn hại đến người khác;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Phạm tội đối với 02 người trở lên;

+ Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người không có khả năng tự vệ;

+ Đối với ông, bà, cha, mẹ người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

+ Có tổ chức;

+ Lợi dụng chức vụ, quyên hạn;

+ Phạm tội trong thời gian đang bị tạm  giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Thuê gây thương tích, gây tổn hại thương tích, hoặc gây thương tích, gây tổn hại thương tích cho người được thuê;

+ Có tính chất côn đồ;

+ Tái phạm nguy hiểm;

c.Bị phạt tù từ 04 năm đến 07 năm khi tỷ lệ gây thương tích từ 31% – 60%.

d.Bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm, khi tỷ lệ thương tích là 31% – 60% và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Dùng hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn gây nguy hại cho từ 02 người trở lên;

+ Dùng hóa chất nguy hiểm gây thương tích hoặc gây tổn hại đến người khác;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Phạm tội đối với 02 người trở lên;

+ Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người không có khả năng tự vệ;

+ Đối với ông, bà, cha, mẹ người nuôi dưỡng mình, thầy giáo, cô giáo của mình;

+ Có tổ chức;

+ Lợi dụng chức vụ, quyên hạn;

+ Phạm tội trong thời gian đang bị tạm  giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Thuê gây thương tích, gây tổn hại thương tích, hoặc gây thương tích, gây tổn hại thương tích cho người được thuê;

+ Có tính chất côn đồ;

+ Tái phạm nguy hiểm;

d.Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm nếu tỷ lệ gây thương tích trên 61% và gây thương tích cho 1 người hoặc dẫn đến chết người.

e.Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Làm chết hai người trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người là 61 %.

+ Gây thương tíc vào vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

f.Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt cải tạo không giam giữ 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Đòi nợ thuê dùng vũ lực ép trả tiền có được không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? – LUẬT 24H

Luật sư tư vấn thủ tục đòi nợ, gọi: 1900 65 74

Các dịch vụ tư vấn của  Luật 24H

-Tư vấn thủ tục đòi nợ

– Tư vấn về vấn đề đòi nợ thuê dùng vũ lực ép trả tiền được không

-Hỗ trợ thủ tục đòi nợ

-Dịch vụ luật sư tư vấn tại nhà.

Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giải đáp được vướng mắc của bạn về vấn đề Đòi nợ thuê dùng vũ lực ép trả tiền được không?Pháp luật quy định như thế nào? Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên hoặc các vấn đề pháp lý khác bạn có thể liên hệ theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net/ để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

>> Xem thêm: THÔNG BÁO ĐÒI NỢ VAY ĐẾN HẠN – LUẬT 24H

>> Xem thêm: Ai sẽ phải nộp phí thi hành án đòi nợ – Luật 24h

>> Xem thêm: Công ty Luật 24h

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4, Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Con riêng của bố có được nhận di sản thừa kế do bố để lại không- l...

Mô tả: Con riêng của bố có được nhận di sản thừa kế do bố để lại không, luật 24H cam kế...

Xem thêm

Mẫu di chúc mới nhất năm 2020- luật 24h

Mô tả: Mẫu di chúc mới nhất năm 2020, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn...

Xem thêm

Di chúc có bắt buộc phải công chứng và chứng thực không?- luật 24h

Mô tả: Di chúc có bắt buộc phải công chứng và chứng thực không, luật 24H cam kết tư vấn...

Xem thêm

Thủ tục khai nhận thừa kế đất nông nghiệp- Luật 24h

Mô tả: Thủ tục khai nhận thừa kế đất nông nghiệp, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thô...

Xem thêm

Vay không có thời hạn thì khi nào đòi được khoản tiền vay?

Mô tả: Vay không có thời hạn thì khi nào đòi được khoản tiền vay? – Luâ...

Xem thêm

Phân chia di sản thừa kế khi không có di chúc theo quy định pháp l...

Mô tả: Phân chia di sản thừa kế khi không có di chúc, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với...

Xem thêm

Chồng muốn nhận nuôi con nuôi nhưng vợ không đồng ý có nhận con nu...

Chồng muốn nhận nuôi con nuôi nhưng vợ không đồng ý có nhận con nuôi được không? Nuôi c...

Xem thêm

Chơi họ có được tính lãi không? – LUẬT 24H

Mô tả: Chơi họ có được tính lãi không? – Luật 24H cam kết tư vấn 24/7 vơ...

Xem thêm

Bên nào phải nộp án phí khởi kiện để đòi nợ – Luật 24h

Mô tả: Bên nào phải nộp án phí khởi kiện để đòi nợ? – Luật 24H cam kết tư vấn...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574