Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Luật sư 24H cung cấp Nghị định số 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Hotline tư vấn pháp luật 19006574 CHÍNH PHỦ ——- […]

Công văn 72/TANDTC-PC năm 2017 thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành- LUẬT 24H TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ——-   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— […]

Công văn 253/TANDTC-PC năm 2018 về giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Luật sư 24H cung cấp Công văn 253/TANDTC-PC năm 2018 về giải quyết vụ án ly hôn có bị […]

Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực tế để bảo đảm chăm sóc sức khỏe sinh sản của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo – LUẬT 24H Luật sư 24H cung cấp Thông tư số 32/2016/TT-BYT quy định việc chi trả các chi phí thực […]

Luật sư 24H cung cấp Nghị quyết 337/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hotline tư vấn pháp luật 19006574.  Hotline tư vấn pháp luật 19006574.  HỘI ĐỒNG NHÂN […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574