Luật xây dựng năm 2020 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 62/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020   => TẢI VĂN BẢN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574