Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu – Luật 24H

Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất đang tăng cao nên việc không ít người đã xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, các chủ thể tranh chấp đất đai đang thắc mắc thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai là bao lâu theo quy định của pháp luật như thế nào? Vậy thời hạn tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai là bao lâu?

Các Luật sư của Luật 24h sẽ giúp bạn giải  quyết các vấn đề trên.

  1. Cơ sở pháp lý thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai

Luật Đất đai 2013;

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

  1. Giải quyết vấn đề thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai

2.1. Thế nào là giải quyết tranh chấp đất đai?

Theo khoản 24 điều 3 Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hay nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn giữa các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để tìm ra giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp luật nhằm xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai.

Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhằm giải quyết bất đồng, bảo vệ quyền cho các chủ thể có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai
Thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn Đất đai, gọi 19006574

2.2. Thời gian giải quyết tranh chấp đất đai là bao lâu

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã

Về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thì căn cứ theo quy định tại điều 202 Luật Đất đai 2013 thì trước hết để giải quyết tranh chấp đất đai các bên trong tranh chấp phải tự hòa giải với nhau, tuy nhiên không bắt buộc các bên tự hòa giải tranh chấp đất đai. Nếu các bên trong tranh chấp không thể tự hòa giải được thì có thể gửi đơn đến UBND cấp xã, phường được thực hiện trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

– Trường hợp hòa giải thành thì việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

– Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

+ Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì do Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết;

+ Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai:

Yêu cầu giải quyết tranh chấp tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định.

Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân

– Nhận và xử lý đơn khởi kiện

Căn cứ điều 191 Luật Đất đai 2013 thì Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có tránh nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhân đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm quán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 điều 317 Luật Đất đai 2013

+ Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

+ Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Như vậy, sau thời gian 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện tòa án sẽ phải ra một trong các quyết định: tiến hành thụ lý vụ án; chuyển đơn khởi kiện cho tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện biết nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác hoặc trả lại đơn khởi kiện nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

– Thụ lý vụ án

Căn cứ điều 195 Luật Đất đai 2013 thì sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lại thu tiền tạm ứng án phí.

Căn cứ điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì thời hạn chuẩn bị xét xử ( tối đa là 06 tháng), cụ thể:

+ Thời hạn chuẩn bị xét xử là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.

+ Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng.

Đưa vụ án tranh chấp đất đai ra xét xử sơ thẩm (tối đa không quá 02 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử).

+ Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa;

+ Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Như vậy, thời hạn kể từ ngày thụ lý vụ án đến khi mở phiên tòa sơ thẩm tối đa là 08 tháng, nếu vụ án không bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ.

Thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai
Thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn Đất đai, gọi 19006574

>>>Xem thêm: Không có giấy tờ về đất có được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất hay không

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai là bao lâu bao gồm:

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai là bao lâu;

– Soạn thảo bộ hồ sơ xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng;

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H về thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai là bao lâu . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan về thời gian tòa án giải quyết vụ kiện tranh chấp đất đai là bao lâu . Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ tư vấn hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4, Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh – Luật 24H

Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh theo quy định pháp luật, Luật 24H cam kết t...

Xem thêm

Đất trồng rừng có chuyển đổi sang đất ở được không – Luật 24H

Đất trồng rừng có chuyển đổi sang đất ở được không theo quy định pháp luật, Luật 24H ca...

Xem thêm

Đất trồng lúa có chuyển đổi sang đất ở được không – Luật 24H

Đất trồng lúa có chuyển đổi sang đất ở được không theo quy định pháp luật, Luật 24H cam...

Xem thêm

Văn phòng luật sư tư vấn đất đai tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa – L...

Bạn ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa, bạn không biết văn phòng luật sư tư vấn đất đai nào uy tín. ...

Xem thêm

Đất xen kẹt có mua bán chuyển nhượng được không – Luật 24H

Đất xen kẹt có mua bán chuyển nhượng được không theo quy định pháp luật, Luật 24H cam k...

Xem thêm

Đất đang có tranh chấp có nhận được tiền bồi thường khi nhà nước t...

Đất đang có tranh chấp có nhận được tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất không, Luậ...

Xem thêm

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền thu hồi đất của dân theo quy đị...

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền thu hồi đất của dân theo quy định pháp luật, Luật 24...

Xem thêm

Cơ quan có thẩm quyền trong việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đấ...

Cơ quan có thẩm quyền trong việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Luật 24H cam kết t...

Xem thêm

Căn cứ xác định loại đất mới nhất năm 2020 – Luật 24H

Căn cứ xác định loại đất mới nhất, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xá...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574