Thủ tục cấp mã số mã vạch theo quy định của pháp luật mới nhất – LUẬT 24H

Mô tả: : Thủ tục cấp mã số, mã vạch theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo về quyền lợi cho khách hàng tốt nhất.

Hiện nay, để đưa sản phẩm ra thị trường được thuận tiện cũng như theo đúng trình tự quy định của pháp luật thì các tổ chức doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đăng kí mã số, mã vạch để nhận dạng tự động các đối tượng và vật phẩm, dịch vụ, tổ chức … (gọi tắt là vật phẩm).

Tuy nhiên, các tổ chức, doanh nghiệp đã gặp không ít khó khăn trong việc làm thủ tục cấp mã số mã vạch vì quá phức tạp và còn nhiều nỗi lo khác. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

1.Cơ sở pháp lý

– Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN Quyết định về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”

Thông tư 36/2007 Thông tư của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng mã số, mã vạch.

2.Giải quyết vấn đề

2.1. Thế nào là mã số, mã vạch

Dựa trên việc ấn định mã số, mã vạch cho đối tượng  để thiết bị đọc (máy quét) có thể đọc được và nhận biết được đối tượng đó một cách chính xác, nhanh chóng. Từ đó sản phẩm đưa ra thị trường được thuận tiện, cũng như theo đúng quy định của pháp luật.

Mã số theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN như sau: “Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức.”

Mã vạch theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN như sau:

“Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được.”

2.2. Hồ sơ đăng kí mã số, mã vạch

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn sử dụng mã số mã vạch phải đăng kí sử dụng mã số mã vạch tại các cơ quan được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng kí sử dụng mã số mã vạch (Sau đây gọi là tổ chức tiếp nhận hồ sơ).

Hồ sơ đăng kí mã số, mã vạch như sau:

– Bản đăng kí sử dụng mã số mã vạch theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN (02 bản). Khi có thay đổi nội dung đăng kí Doanh nghiệp phải đăng kí lại trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có thay đổi.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác ( Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);

– Bản Đăng kí danh mục sản phẩm sử dụng mã số sản phẩm thương mại toàn cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục II Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN (02 bản).

Luật sư tư vấn Doanh nghiệp, gọi 1900 6574

>>Xem thêm: Đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành – Hãng luật 24H

2.3. Thủ tục đăng kí mã số mã vạch

Sau khi hoàn tất hồ sơ đăng kí mã số, mã vạch, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Tổ chức tiếp nhận.

Tổ chức tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức tiếp nhận phải chuyển hồ sơ đến Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng.Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

      Thẩm xét hồ sơ đăng ký

Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng thẩm xét hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch, đề xuất mã số doanh nghiệp và trình Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng tiến hành thẩm định hồ sơ đăng kí sử dụng mã số mã vạch.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng cấp mã số; vào sổ đăng kí, lưu vào ngân hàng mã số quốc gia và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Tổng cục tiêu chuẩn chất lượng đề nghị tổ chức/doanh nghiệp hoàn thiện.

      Cấp mã số mã vạch

Sau khi thẩm định và xem xét hồ sơ đăng kí, nếu hợp lệ Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch được gửi cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp. Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch được quy định tại Phụ lục IV của Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BKHCN.

Khi tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch có sự thay đổi về tư cách pháp nhân, về tên gọi hoặc địa chỉ giao dịch hoặc Giấy chứng nhận bị mất hoặc hỏng, tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch phải thông báo bằng văn bản cho Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để được đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận mới.Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí đổi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

 Phí cấp và sử dụng mã số mã vạch

Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch nộp phí cấp mã số mã vạch khi đăng kí sử dụng mã số mã vạch và phí duy trì sử dụng hằng năm cho tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.

STT PHÂN LOẠI PHÍ ĐĂNG KÍ CẤP PHÍ DUY TRÌ
1 Sử dụng mã doanh nghiệp
Sử dụng mã doanh nghiệp 7,8 chữ số 1.000.000 1.000.000
Sử dụng mã doanh nghiệp 9,10 chữ số 1.000.000 500
2 Sử dụng mã GLN (một mã số) 300 200
3 Sử dụng mã EAN – 8 (một mã số) 300 200
4 Đăng kí sử dụng mã nước ngoài 300

 

Phí duy trì sử dụng mã số mã vạch phải nộp trước ngày 30 tháng 6 hằng năm. Nếu quá thời hạn đó mà chưa nộp thì tổ chức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch biết để nộp. Nếu sau một năm tổ chức/doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch không nộp phí duy trì sử dụng mã số mã vạch, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thu hồi mã số đã cấp, thông báo cho tổ chức/doanh nghiệp sử dụng và thông báo rộng rãi cho các cơ quan có liên quan.

Luật sư tư vấn Doanh nghiệp, gọi 19006574

>>Xem thêm: Trình tự thủ tục đăng ký sáng chế theo quy định pháp luật – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp mới nhất – Hãng luật 24H

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến thủ tục cấp mã số mã vạch, bao gồm:

– Tư vấn các vấn đề về cấp mã số mã vạch;

– Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc đăng ký cấp mã số mã vạch;

– Nhận kết quả đăng ký mã số mã vạch;

– Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng;

– Tư vấn các thủ tục sau khi được cấp mã số mã vạch.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H về thủ tục cấp mã số mã vạch mới nhất. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan khi muốn làm thủ tục cấp mã số mã vạch. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

CAM KẾT CỦA LUẬT 24H:

-Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

Chi phí hợp lý nhất thị trường;

Chất lượng dịch vụ tốt nhất;

Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

———————————————————-

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT  24H

Trụ sở chính  : số 69/172, Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà”

 

    

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4, Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không – Luật 24h

Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật mới có nhiều thay đổi?Đây là câu hỏi đư...

Xem thêm

Quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả, Thù lao cho tác giả ?

Quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả, Thù lao cho tác giả được tính như thế nào? ...

Xem thêm

Điều kiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư – Luật 24h

Mô tả: Điều kiện thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới nhất, luật 24H cam kế...

Xem thêm

Thủ tục chuyển nhượng dự án – Luật 24h

Mô tả: Thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định mới nhất,  luật 24H cam kết tư vấn 24/...

Xem thêm

Xin xác nhận cam kết đáp ứng điều kiện môi trường – Luật 24H

Cam kết đáp ứng điều kiện môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của p...

Xem thêm

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định mới nhất...

Mô tả: Danh mục Ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định mới nhất, luật 24H cam...

Xem thêm

Điều kiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất ...

Mô tả: Điều kiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định mới nhất,...

Xem thêm

Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam phải đóng thuế như thế nào – ...

Mô tả: Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam phải đóng thuế như thế nào theo quy định mớ...

Xem thêm

Trình tự thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý mới nhất – LUẬT 24H

Mô tả: Trình tự thủ tục đăng kí chỉ dẫn địa lý theo quy định mới nhất, Hãng luật 24H ca...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574