Thủ tục thành lập công ty định giá tài sản mới nhất – Luật 24H

Thủ tục thành lập công ty định giá tài sản theo quy định mới nhất, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo đảm về quyền lợi cho khách hàng tốt nhất.

Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, thì việc thành lập công ty định giá tài sản nhằm phục vụ cho các công việc liên quan đến định giá tài sản cho các chủ thể. Chính vì lẽ đó, mà định giá tài sản là một ngành nghề có điều kiện. Tuy nhiên, việc thành lập công ty định giá tài sản còn gặp rất nhiều khó khăn vì  quy định của pháp luật khá phức tạp, thủ tục rườm rà gây nhiều bất cập.

Vậy thủ tục thành lập công ty định giá tài sản như thế nào theo quy định mới nhất? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải  quyết các vấn đề trên.

1.Cơ sở pháp lý thủ tục thành lập công ty định giá tài sản theo quy định mới nhất

– Luật giá 2012;

– Nghị định số 89/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

2.Giải quyết vấn đề thủ tục thành lập công ty định giá tài sản theo quy định mới nhất

2.1. Thế nào là thẩm định giá tài sản?

Định giá tài sản là việc ấn định, quyết định cuối cùng về giá cả của một sản phẩm, một tài sản.

Việc định giá tài sản được tiến hành trong những trường hợp khác nhau, như trước khi phát mại tài sản, thanh lí tài sản, bán đấu giá tài sản… Người có quyền định giá tài sản thường là người có quyền sở hữu đối với tài sản.

Thủ tục thành lập công ty định giá tài sản mới nhất – Luật 24H
Thủ tục thành lập công ty định giá tài sản mới nhất – Luật 24H

Luật sư tư vấn, gọi: 19006574

>>Xem thêm: Các loại giấy phép lái xe và thời hạn cấp giấy phép lái xe theo quy định mới nhất – Luật 24h

>>Xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ công thương theo quy định pháp luật mới có nhiều thay đổi – Luật 24h

>>Xem thêm: Đầu tư ra nước ngoài theo quy định mới nhất – Luật 24h 

Thẩm định giá được quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật giá 2012 như sau:

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.”

Kết quả thẩm định giá được sử dụng làm một trong những căn cứ để cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc có quyền sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và các bên liên quan xem xét, quyết định hoặc phê duyệt giá đối với tài sản.

2.2. Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty thẩm định giá

Để thành lập công ty thẩm định giá thì có thể lựa chọn các loại hình như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, hai thành viên trở lên), công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

– Chuẩn bị hồ sơ:

+ Lựa chọn loại hình doanh nghiệp;

+ Chuẩn bị bản sao y công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên, cổ đông.

+ Lựa chọn đặt tên công ty và trụ sở chính.

+ Xác định chức danh đại diện

– Thủ tục thành lập doanh nghiệp:

+ Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh;

+ Bản điều lệ công ty;

+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật

+Danh sách thành viên

– Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Các loại hình công ty khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đáp ứng những điều kiện sau:

+)Công ty TNHH 1 thành viên;

– Có Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật

– Có ít nhất 03 thẩm định viên về đăng kí hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;

– Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

+)Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

-Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

-Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;

-Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

-Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

+)Công ty hợp danh;

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;

Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

+)Doanh nghiệp tư nhân;

Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;

Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

+)Công ty cổ phần;

-Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;

-Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập;

-Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;

-Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

-Doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá được Bộ Tài chính xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

-Để thành lập được công ty thẩm định giá, bước đầu tiên là doanh nghiệp cần thành lập công ty với các loại hình: cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, …và có đăng ký kinh doanh ngành nghề thẩm định giá theo như quy định ở trên. Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp cần xin giấy phép chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Cụ thể việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá như sau:

-Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

+)Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá gồm có:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

+ Giấy đăng ký hành nghề thẩm định giá của các thẩm định viên đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận; Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề (nếu có);

+ Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Phụ lục hợp đồng lao động (nếu có) của các thẩm định viên về giá hành nghề tại doanh nghiệp;

+ Tài liệu chứng minh về mức vốn góp của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ; mức vốn góp của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại doanh nghiệp (nếu có);

+ Biên lai nộp lệ phí theo quy định;

+ Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty.

+)Thời gian giải quyết:

-Thời hạn doanh nghiệp cần thực hiện đăng bố cáo trên cổng thôn tin quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

-Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty định giá tài sản mới nhất – Luật 24H
Thủ tục thành lập công ty định giá tài sản mới nhất – Luật 24H

Luật sư tư vấn, gọi: 19006574

>>>Xem thêm: Tòa án làm mất hồ sơ khởi kiện của người khởi kiện thì làm như thế nào?

>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành – Hãng Luật 24H

>>Xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xả thải vào hệ thống công trinhg thủy lợi theo quy định của pháp luật – Luật 24h

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến thủ tục thành lập công ty thẩm định giá, bao gồm:

– Tư vấn trình tự, thủ tục thành lập công ty thẩm định giá;

– Soạn thảo Hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, tài liệu liên quan đến thủ tục thành lập công ty thẩm định giá;

– Thực hiện thủ tục xin cấp chứng nhận thành lập công ty thẩm định giá;

– Nhận kết quả và trao tận tay khách hàng;

– Tư vấn các nội dung khác liên quan đến quá trình hoạt động của công ty thẩm định giá.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H về thủ tục thành lập công ty thẩm định giá. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan đến Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ tư vấn hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

>>Xem thêm: Muốn mở công ty dịch vụ bảo vệ cần những điều kiện gì – Luật 24h

>>Xem thêm: Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật – Luật 24h

>>Xem thêm: Nhà ở nông thôn xây dựng sai phép thì xử lý như thế nào – Luật 24H

>>Xem thêm: Xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam – Luật 24H

>>Xem thêm: Có được phép Gia hạn Giấy phép xây dựng – Luật 24H

>>Xem thêm:Thủ tuc, hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa – Luật 24H

>>Xem thêm: Kinh doanh vàng cần những điều kiện gì – Luật 24h

LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 36.699 bài viết

 

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điều kiện nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam – luật 24h

Mô tả: Điều kiện nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam , luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thô...

Xem thêm

Giấy phép kinh doanh thẩm mỹ viện xin ở đâu – luật 24h

Mô tả: Giấy phép kinh doanh thẩm mỹ viện xin ở đâu , luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với ...

Xem thêm

Điều kiện kinh doanh sản xuất nước tinh khiết – luật 24h

Mô tả: Điều kiện kinh doanh sản xuất nước tinh khiết, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với...

Xem thêm

Thủ tục thành lập công ty bảo vệ – Luật 24h

Mô tả: Thủ tục thành lập công ty bảo vệ, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin ch...

Xem thêm

Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể đồng thời là g...

Giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể đồng thời là giám đốc công ty khác ...

Xem thêm

Hỏi về vấn đề định giá tài sản góp vốn

Mô tả: Hỏi về vấn đề định giá tài sản góp vốn, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông ...

Xem thêm

Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, luật 24H cam kết tư vấn...

Xem thêm

Xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức từ gia súc

Mô tả: Xác lập quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức từ gia súc, luật 24H cam kết tư vấ...

Xem thêm

Thỏa thuận rút vốn giữa các thành viên công ty có hợp lệ không?

Thỏa thuận rút vốn giữa các thành viên công ty có hợp lệ không?, luật 24H cam kết tư vấ...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574