Thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất? – Luật 24H

Thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất?

Thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất?Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo về quyền lợi cho khách hàng tốt nhất.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến đến Công ty Luật 24H, chúng tôi tư vấn về trường hợp này như sau:

 Án tích là hậu quả pháp lý về nhân thân của người bị kết án và áp dụng hình phạt được lưu lại trong lý lịch tư pháp. Khi một người bị Tòa án tuyên một bản án hình sự thì hậu quả mà người đó phải gánh chịu không chỉ là hình phạt trong Bản án mà người đó còn bị coi là có án tích trong lý lịch tư pháp. Người có án tích sẽ bị hạn chế về quyền lợi so với những người không có án tích. Tuy nhiên, sau khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật thì án tích sẽ được xóa. Khi đó người đã xóa án tích được coi như chưa bị kết án. Vậy, “Thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất như thế nào?“. Đội ngũ Luật sư Luật 24H  chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý.

– Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung 2017)

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Giải quyết vấn đề.

Thứ nhất, quy định về Xóa án tích.

Theo quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 Bộ luật Hình sự 2015, người bị kết án được xóa án tích và được coi như chưa bị kết án trong những trường hợp sau đây:

Đương nhiên xóa án tích đối với:

–   Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXVI (các tội phá họai hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án.(xong về hình phạt và các khoản dân sự bồi thường khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau:

+ 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

+ 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

+ 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

+ 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Xoá án tích theo quyết định của tòa án:

Tòa án quyết định xoá án tích đối với những người bị kết án về các tội quy định tại Chương XIII Chương XXVI Bộ luật Hình sự 2015, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án, trong các trường hợp sau đây: “Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

+ 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

+ 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

+ 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

+ 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt:

Trong trường hợp người bị kết án có những tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị thì có thể được Tòa án xóa án tích nếu người đó đã đảm bảo ít nhất một phần ba thời hạn quy định.

Thủ tục xóa án tích:

Theo Điều 369 Bộ luật tố tụng hình sự 2015  quy định về thủ tục xóa án tích như sau:

Thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất? – Luật 24H

Luật sư tư vấn Hình sự, gọi 19006574

>>Xem thêm: Tranh chấp đất đai có  bắt buộc phải hòa giải không – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Hòa giải tranh chấp đất đai không thành thì xử lý như thế nào theo quy định hiện hành – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Thủ tục xin cấp thông tin đất đai theo quy định mới nhất – Luật 24h

Điều 369. Thủ tục xóa án tích

1. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được đương nhiên xóa án tích và xét thấy có đủ điều kiện quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự thì cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp là họ không có án tích.

2. Những trường hợp quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Bộ luật hình sự thì việc xóa án tích do Tòa án quyết định. Người bị kết án phải có đơn gửi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm chuyển tài liệu về việc xin xoá án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến, Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

Nếu xét thấy đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến, Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định xóa án tích; trường hợp chưa đủ điều kiện thì quyết định bác đơn xin xóa án tích.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc quyết định bác đơn xin xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải gửi quyết định này cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

Thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất? – Luật 24H

Luật sư tư vấn Hình sự, gọi 19006574

>>Xem thêm: Cách tính án phí trong vụ án ly hôn mới nhất năm 2020 – Luật 24h

>>Xem thêm:Thời gian giải quyết vụ việc ly hôn và án phí khi ly hôn – Luật 24h

>>Xem thêm: Thủ tục giải quyết tranh chấp đât đai mới nhất – Hãng luật 24H

>> Xem thêm: Công ty Luật 24h

Trình tự, thủ tục xóa án tích

– Với án tích của người phạm tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa:

Do án tích đương nhiên xóa nên người phạm tội không phải làm thủ tục xin xóa án tích, nếu có yêu cầu, Sở tư pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người phạm tội trong đó thể hiện rõ không có án tích theo quy định tại Khoản 4 – ĐIều 70 – BLHS 2015: Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.

– Với án tích của người phạm tội được xóa theo quyết định của Tòa án và xóa trong trường hợp đặc biệt

Về thủ tục xóa án tích:

Khi người bị kết án đương nhiên xóa án tích, nếu cần cấp giấy chứng nhận xóa án tích thì cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin xóa án tích (theo mẫu).

2. Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù của trại giam nơi thụ hình án cấp

3. Giấy xác nhận của cơ quan thi hành án dân sự về việc thi hành xong các khoản bồi thường, án phí, tiền phạt;

4. Giấy chứng nhận không phạm tội mới do Công an Quận, Huyện nơi người bị kết án thường trú cấp (theo mẫu quy định của ngành Công an)

5. Bản sao hộ khẩu; bản sao chứng minh nhân dân.

Thẩm quyền xét đơn xin xóa án tích:

 – Tòa án đã xét xử sơ thẩm là Tòa án có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận xóa án tích, hoặc ra Quyết định xóa án tích.

– Người xin xóa án tích nộp hồ sơ xin xóa án tích tại Tòa án đã xét xử sơ thẩm (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện).

– Người xin xóa án tích không phải nộp bất cứ khoản tiền lệ phí Tòa án nào (trừ trường hợp xin sao quyết định xóa án tích hoặc giấy chứng nhận xóa án tích).

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Tư vấn về vấn đề Thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất;

Tư vấn về giá trị và ý nghĩa của các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự;

Dịch vụ luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngươi bị hại, bị can, bị cáo.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi đưa ra, quý vị tham khảo về vấn đề “Thủ tục xóa án tích theo quy định mới nhất?“. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ đến Luật 24h hoặc gọi đến Hotline luật sư: 19006574 chúng tôi sẽ giải đáp mọi vấn đề của quý khách hàng.

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4, Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đánh người gây thương tích dưới 11% có bị khởi tố hình sự?-Luật 24H

Đánh người gây thương tích dưới 11% có bị khởi tố hình sự? Quy định về Luật hình sự mới...

Xem thêm

Đánh người gây thương tích 5% có bị khởi tố hình sự -Luật 24H

Đánh người gây thương tích 5% có bị khởi tố hình sự? Quy định về Luật hình sự mới nhất....

Xem thêm

Yếu tố cấu thành tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức...

Các yếu tố cấu thành tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người k...

Xem thêm

Các yếu tố cấu thành tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho...

Quy định về Các yếu tố cấu thành tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe...

Xem thêm

Tung tin sai về Covid-19 sẽ bị xử lý như thế nào – Luật 24H

Tung tin sai về Covid-19 sẽ bị xử lý như thế nào, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thô...

Xem thêm

Hành vi lừa đảo tiền qua mạng bị xử lý như thế nào? – Luật 24H

Mô tả: Lừa đảo tiền qua mạng bị xử lý như thế nào? Luật 24Hcam kết tư vấn 24/7, với thô...

Xem thêm

Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới 2020 – Luật 24h

Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới 2020 Mô tả: Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhi...

Xem thêm

Làm chứng minh thư giả bị tội gì? – Luật 24h

Mô tả: Làm chứng minh thư giả bị tội gì, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin ch...

Xem thêm

Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị xử lý nh...

Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị xử lý như thế nào?, luật 24H ...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574