Tội cản trở giao thông trong luật hình sự – Luật 24H

Tội cản trở giao thông trong luật hình sự theo quy định pháp luật, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý.

Hiện nay, giao thông đường bộ là yêu cầu đi lại công cộng rất quan trọng và thường xuyên, nên tùy theo mức độ làm cản trở gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc mức độ xâm hại gây thiệt hại nghiêm trọng mà bị xử phạt tương xứng. Vậy, tội cản trở giao thông trong luật hình sự được quy định như thế nào?

Các Luật sư của Luật 24h sẽ giúp bạn giải  quyết các vấn đề trên.

1. Cơ sở pháp lý tội cản trở giao thông 

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

2. Giải quyết vấn đề

2.1. Thế nào là tội cản trở giao thông đường bộ?

Căn cứ theo điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 như sau:

Tội cản trở giao thông trong luật hình sự
Tội cản trở giao thông trong luật hình sự

Luật sư tư vấn, gọi: 19006574

>>Xem thêm: Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình – Luât 24h

>>>Xem thêm: Tòa án làm mất hồ sơ khởi kiện của người khởi kiện thì phải làm thế nào?

“Điều 261. Tội cản trở giao thông đường bộ

1. Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép công trình giao thông đường bộ; đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân cách hoặc thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần đường xe chạy, hành lang an toàn đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tại đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm;

b) Làm chết 02 người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

3. Cản trở giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm.”

Theo đó, cản trở giao thồn đường bộ, được hiểu là hành vi đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ, đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, các thiệt bị an toàn giao thông đưòng bộ; mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có giải phân cách; lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đưòng; lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ; vi phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ và hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ.

2.2. Cấu thành tội phạm tội cản trở giao thông đường bộ

Thứ nhất, mặt khách quan

– Về hành vi: Người phạm tội có một trong các hành vi sau đây:

+ Có hành vi đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ. Được thể hiện qua việc tiến hành các hoạt động đào, khoan, xẻ các công trình giao thông mà không được sự cho phép của ngưòi, cơ quan có thẩm quyền, lấy cát, đá hoặc cản trở hoạt động lưu thông bình thường của cáe loại phương tiện trên.

+ Có hành vi đặt trái phép các chướng ngại vật gây cản trở giao thông đưòng bộ được thể hiện qua hành vi đặt các chướng ngại vât như: đất, đá, gạch… lên các trục đường giao thông như đường quốc lộ, tỉnh lộ mà không được phép của người, cơ quan có thẩm quyền.

+ Có hành vi tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ được thể hiện qua các hành vi sau:

+ Tháo dỡ: Được hiểu là hành vi làm cho biển báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ không thể đưa và sử dụng bình thường (nhưng chưa phá hủy).

+ Di chuyển trái phép: Được hiểu là hành vi di dời các biển báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ từ nơi này đến nơi khác (thay đổi vị trí) trong các trường hợp không được sự cho phép của người, cơ quan có thẩm quyền;

+ Làm sai lệch nội dung biển báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ: Được hiểu là hành vi làm cho nội dung của các đôi tượng trên bị mất tác dụng như thấm hay gạch bỏ, tẩy xóa… trên các biến báo hiệu;

+ Che khuất: Được hiểu là hành vi làm khuất tầm quan sát từ mọi phía của các biển báo, các thiết bị an toàn giao thông đường bộ như dựng các quầy buôn bán lưu động, xây nhà…;

+ Phá hủy: Được hiểu là hành vi làm cho các biển báo hiệu mất hẳn chức năng chỉ dẫn (như đập, phá, đốt các biển báo hiệu, thiết bị an toàn giao thông).

– Người phạm tội có hành vi mở đường giao cắt trái phép trên đường bộ, đường có dải phân cách. Được thể hiện qua hành vi mở đường giao thông cắt ngang qua các trục đường chính như (đưòng quốc lộ, tỉnh lộ) hoặc mở đường cắt ngang các đường có dải phân cách mà không được sự đồng ý của người hoặc cơ quan có thẩm quyền.

– Người phạm tội có hành vi lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường.

– Người phạm tội có hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ.

– Người phạm tội có hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đưòng bộ.

– Người phạm tội có hành vi khác (ngoài các hành vi nêu trên) gây cản trở giao thông đường bộ.

– Hậu quả: Hành vi phạm tội nêu trên phải gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này (xem giải thích tương tự tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ).

Thứ hai, khách thể

Người thực hiện tội phạm đã xâm phạm đến trật tự an ninh an toàn giao thông đưòng bộ, đồng thời gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người khác.

Thứ ba, mặt chủ quan

+ Người thực hiện hành vi cản trở giao thông đường bộ là do vô ý (vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả, nhưng chủ yếu là vô ý vì quá tự tin.

Thứ tư, chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Tội cản trở giao thông trong luật hình sự
Tội cản trở giao thông trong luật hình sự

>>Xem thêm: Tòa án làm mất hồ sơ khởi kiện của người khởi kiện thì phải làm thế nào?

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản người khác theo quy định pháp luật bao gồm:

– Tư vấn các vấn đề liên quan đến tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản người khác theo quy định pháp luật;

– Soạn thảo bộ hồ sơ yêu cầu bồi thường dân sự trong vụ án hình sự;

– Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng;

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H về tội cản trở giao thông theo quy định pháp luật. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan về Tội cản trở giao thông theo quy định pháp luật. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ tư vấn hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

>Xem thêm: Gây thương tích khi chưa đủ 18 tuổi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Chia tay người yêu đe dọa tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội bị xử lý như thế nào – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Chưa đủ 18 tuổi mua bán, sử dụng ma túy đá bị phạt như thế nào? – Luật 24h

>>>Xem thêm: Cấu thành tội phạm của tội giết người

>>Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự về tội hiếp dâm theo quy định pháp luật – Luật 24h

>>Xem thêm: Nghỉ việc không trả lại tài sản cho công ty có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không – Luật 24h

LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 33.699 bài viết

 

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69 ngõ 172 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tội bức tử là gì? – Luật 24h

Mô tả: Bức tử là gì? tội bức tử quy định như thế nào theo pháp luật hình sự 2020 – H...

Xem thêm

Tội xâm phạm thư tín? Xử lý hành vi xem trộm thư, tin nhắn faceboo...

Mô tả: Tội xâm phạm thư tín Xử lý hành vi xem trộm thư, tin nhắn facebook?, luật 24H ca...

Xem thêm

Trường hợp nào gây tai nạn giao thông bị đi tù? Tù bao nhiêu lâu? ...

Mô tả: Trường hợp nào gây tai nạn giao thông bị đi tù? Tù bao nhiêu lâu? theo quy địn...

Xem thêm

Quy định mới nhất về việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của b...

Mô tả: Quy định mới nhất về việc khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại , luật 2...

Xem thêm

Nghỉ việc không trả lại tài sản cho công ty có bị truy cứu trách n...

Nghỉ việc không trả lại tài sản cho công ty có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không, L...

Xem thêm

Tội làm nhục người khác là gì? Hình phạt của tội làm nhục người kh...

Mô tả: Tội làm nhục người khác là gì? Hình phạt của tội làm nhục người khác , luật 24H ...

Xem thêm

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, ng...

Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡn...

Xem thêm

Thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự về tội hiếp dâm – Luật 24H

Thời hiệu khởi kiện vụ án hình sự về tội hiếp dâm theo quy định pháp luật, Luật 24H cam...

Xem thêm

Phạm tội đánh bạc lần 2 có được xin hưởng án treo không? – Luật 24H

Phạm tội đánh bạc lần 2 có được xin hưởng án treo không? – Luật 24H cam kết tư vấn 2...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574