Trình tự thủ tục tặng cho quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật theo quy định mới nhất – HÃNG LUẬT 24H

Mô tả: Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp khách hàng đẩy nhanh tiến độ các giao dịch về nhà đất. Hãng luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.

Hiện nay do nhu cầu tặng cho quyền sở hữu nhà ở tăng cao, rất nhiều người đang lo lắng việc làm thủ tục tặng cho quyền sở hữu nhà ở phức tạp, khó khăn trong việc tạo hồ sơ, …Liệu rằng thủ tục Trình tự thủ tặng cho quyền sở hữu nhà ở được nhiều người dân quan tâm và đặt nhiều câu hỏi có thực sự quá khó khăn?  Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

I.Cơ sở pháp lý.

Luật Công chứng 2014

Thông tư 156/2013/TT-BTCThông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; bổ sung một số điều của luật quản lý

Nghị định 140/2016/NĐ-CP. Nghị định về lệ phí trước bạ.

Nghị định 01/2017/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường ban hành.

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT: Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật Đất đai

Hướng giải quyết.

Trình tự thủ tục tặng cho quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật.

a) Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi chuyển nhượng, tặng cho

Bước 1. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho

* Các giấy tờ cần chuẩn bị

Căn cứ theo Điều 40 Luật công chứng 2014 thì các bên cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Bên bán, bên tặng cho:

+ Giấy chứng nhận (Sổ đỏ).

+  Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (của cả vợ và chồng).

+ Sổ hộ khẩu.

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (đăng ký kết hôn).

+  Hợp đồng ủy quyền (nếu bán thay người khác)

Bên mua, bên nhận tặng cho:

+ Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân (đăng ký kết hôn).

– Phiếu yêu cầu công chứng thường do bên mua chuẩn bị, nhưng có thể do các bên thỏa thuận vì theo quy định: Bên nào có yêu cầu công chứng thì bên đó phải nộp phí công chứng (trừ các bên có thỏa thuận khác).

– Ngoài các giấy tờ trên, các bên có thể soạn trước hợp đồng. Tuy nhiên, các bên thường sẽ yêu cầu tổ chức công chứng soạn thảo.

Luật sư tư vấn Luật nhà ở, gọi: 19006574

Bước 2. Kê khai nghĩa vụ tài chính

Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ cũng phải nộp hồ sơ khai thuế, lệ phí (theo tiết a.1 điểm a khoản 3 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

* Người có nghĩa vụ khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, khoản tiền phải nộp:

–  Thuế thu nhập cá nhân, chủ thể khai nộp khi chuyển nhượng là người bán, chủ thể người khai nộp khi tặng cho là người nhận tặng cho. Thời hạn kê khai, nếu hợp đồng không thỏa thuận người mua nộp thay người bán thì chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực phải nộp hồ sơ khai thuế.  Nếu hợp đồng có thỏa thuận nộp thay thì hạn nộp hồ sơ khai thuế cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất (thời điểm nộp hồ sơ sang tên).

– Lệ phí trước bạ, chủ thể khai nộp khi chuyển nhượng là người mua, chủ thể người khai nộp khi tặng cho là người nhận tặng cho. Thời hạn kê khai, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí cùng với thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất (thời điểm nộp hồ sơ sang tên).

– Phí thẩm định hồ sơ, chủ thể khai nộp khi chuyển nhượng là người bán.

Lưu ý: Các bên được phép thỏa thuận về người nộp.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (nộp hồ sơ sang tên)

* Nộp hồ sơ

– Thành phần hồ sơ:

Trường hợp chuyển nhượng mà các bên có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế, lệ phí cùng với hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn đăng ký biến động đất theo mẫu quy định;

+ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu quy định;

+ Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).

+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu quy định;

+ Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

– Nơi nộp hồ sơ:

+ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất.

+ Hộ gia đình, cá nhân nộp tại UBND cấp xã nơi có đất (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu. (Sau khi nhận hồ sơ thì địa chính xã phường, thị trấn, có nghĩa vụ nộp hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất đai tại quận, huyện nơi có đất)

* Tiếp nhận, giải quyết

– Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

– Sau khi nhận được thông báo nộp tiền (thuế, lệ phí) thì nộp theo thông báo.

– Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thông tin chuyển nhượng, tặng cho vào Giấy chứng nhận.

Khoản 40 Điều 2 Nghi định 01/2017/NĐ/CP quy định thời hạn thực hiện thủ tục sang tên như sau:

+ Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

+ Thời hạn trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Thủ tục sang tên Sổ đỏ khi nhận thừa kế

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ:Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT);

– Khoản 4 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC về khai thuế thu nhập cá nhân;

– Điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về khai lệ phí trước bạ (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP).

Theo căn cứ trên thì người thừa kế phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn đăng ký biến động theo Mẫu số 09/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận.

– Giấy tờ về quyền hưởng di sản thừa kế.

Trường hợp người thừa kế là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế.

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu số 03/BĐS-TNCN.

– Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).

– Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01.

– Giấy tờ chứng minh thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất (nộp hồ sơ sang tên)

Thực hiện tương tự như đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở trên.

Kết luận: Trên đây là hướng dẫn thủ tục sang tên Sổ đỏ theo quy định hiện hành. Để được sang tên Sổ đỏ thì người dân chỉ cần hoàn thiện đầy đủ giấy tờ theo quy định và nộp tại cơ quan đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã (nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu).

Luật sư tư vấn Luật nhà ở, gọi: 19006574

>>Xem thêm: Thủ tục công chứng hợp đồng sang tên nhà ở theo quy đinh hiện hành – Hãng luật 24h

>>Xem thêm: Thủ tục giải quyết tranh chấp khi có sổ đỏ theo quy định mới nhất – Hãng luật 24h

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến trình tự thủ tục tặng cho quyền sở hữu nhà ở, bao gồm:

Tư vấn các vấn đề thủ tục tặng cho quyền sở hữu nhà ở;

Soạn thảo bộ hồ sơ cho việc đăng ký làm thủ tục tặng cho quyền sở hữ nhà ở;

Nhận kết quả đăng ký làm thủ tục tặng cho quyền sở hữu nhà ở theo quy định;

Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng;

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H về thủ tục thành lập công ty cổ phần mới nhất. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan khi muốn thành lập công ty cổ phần. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ thành lập công ty cổ phần hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

CAM KẾT CỦA HÃNG LUẬT 24H:

-Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

-Chi phí hợp lý nhất thị trường;

-Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

-Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trụ sở chính: Hãng luật 24h, số 69/172, Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

HOTELINE CÔNG TY LUẬT:

Số điện thoại liên hệ: 19006574

Website: luat24h.net

Facebook: https://www.facebook.com/congtyluat24h/

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : Số 4, Ngõ 139 Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24h – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Văn phòng luật sư tư vấn đất đai tại Mai Châu Hòa Bình – Luậ...

                                            Văn phòng luật sư tư vấn đất đai tại Mai Ch...

Xem thêm

Đất xen kẹt có mua bán chuyển nhượng được không – Luật 24H

Đất xen kẹt có mua bán chuyển nhượng được không theo quy định pháp luật, Luật 24H cam k...

Xem thêm

Đất đang có tranh chấp có nhận được tiền bồi thường khi nhà nước t...

Đất đang có tranh chấp có nhận được tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất không, Luậ...

Xem thêm

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền thu hồi đất của dân theo quy đị...

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền thu hồi đất của dân theo quy định pháp luật, Luật 24...

Xem thêm

Cơ quan có thẩm quyền trong việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đấ...

Cơ quan có thẩm quyền trong việc lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, Luật 24H cam kết t...

Xem thêm

Căn cứ xác định loại đất mới nhất năm 2020 – Luật 24H

Căn cứ xác định loại đất mới nhất, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xá...

Xem thêm

Chồng ngoại tình vợ có nên ly hôn không – Luật 24h

Chồng ngoại tình vợ có nên ly hôn không là câu hỏi thường gặp trên thực tế? Luật 24H ca...

Xem thêm

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp...

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thửa đất nhỏ hơn diệ...

Xem thêm

Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ khi bị mất – Luật...

Mô tả: Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền cấp lại sổ đỏ khi bị mất, Luật 24H cam kết tư...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574