Nguyên tắc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

Nguyên tắc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

Cơ sở pháp lý

Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động

Giải quyết vấn đề

Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Người lao động phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Thường xuyên theo dõi, giám sát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nơi làm việc

Phải có người hoặc bộ phận được phân công chịu trách nhiệm về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nơi làm việc. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phải quy định việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố nguy hại đến từng tổ, đội, phân xưởng.

Nguyên tắc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc
Nguyên tắc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

Lưu hồ sơ về kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố nguy hại cho người lao động được biết.

Có quy trình kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc phù hợp với Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Và các Điều 4, 5, 6, 7 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP và quy định pháp luật chuyên ngành.

Nội dung kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

? Nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

? Xác định mục tiêu và các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

? Triển khai và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Nhận diện và đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại

▪️ Phân tích đặc điểm điều kiện lao động, quy trình làm việc có liên quan và kết quả kiểm tra nơi làm việc.

▪️ Khảo sát người lao động về những yếu tố có thể gây tổn thương, bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc.

▪️ Trường hợp không nhận diện, đánh giá được đầy đủ, chính xác bằng cảm quan thì phải sử dụng máy, thiết bị phù hợp để đo, kiểm tra các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại. Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đối với các yếu tố có hại, phòng chống bệnh nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định này.

Xác định mục tiêu và biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

▪️ Căn cứ vào việc nhận diện, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại. Người sử dụng lao động sẽ xác định mục tiêu và đưa ra các biện pháp phù hợp để phòng chống tác hại của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc. Theo thứ tự ưu tiên sau đây:

▪️ Loại trừ các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại ngay từ khâu thiết kế nhà xưởng, lựa chọn công nghệ, thiết bị, nguyên vật liệu.

▪️Ngăn chặn, hạn chế sự tiếp xúc, giảm thiểu tác hại của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại bằng việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật và áp  dụng các biện pháp tổ chức, hành chính. Như thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; Chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; Quản lý thiết bị, máy móc, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.

▪️ Xác định rõ thời gian, địa điểm và nguồn lực để thực hiện mục tiêu, biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Triển khai và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

▪️ Người sử dụng lao động hướng dẫn người lao động biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc.

▪️ Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại ít nhất 01 năm/lần. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải được kiểm tra đánh giá đến cấp tổ, đội, phân xưởng.

▪️ Việc kiểm tra biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc gồm các nội dung:

Tình trạng an toàn, vệ sinh lao động của máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm việc

Việc sử dụng, bảo quản phương tiện cá nhân. Phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Các loại thuốc thiết yếu, phương tiện sơ cứu, cấp cứu tại chỗ.

Việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị. vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Kiến thức và khả năng của người lao động trong xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp

Việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động

Việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động, điều tra tai nạn lao động.

▪️ Việc đánh giá hiệu quả biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc gồm các nội dung sau đây:

Việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

Kết quả cải thiện điều kiện lao động

Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp.

Phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trong được quy đinh tại Khoản 1 Điều 19 Luật An toàn, vệ sinh lao động phải có các nội dung sau:

▪️ Lực lượng tham gia xử lý sự cố tại chỗ và nhiệm vụ của từng thành viên tham gia. Lực lượng hỗ trợ từ các cơ sở sản xuất kinh doanh lân cận.

▪️ Phương tiện kỹ thuật phải có theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Thiết bị đo lường cần thiết dùng trong quá trình xử lý sự cố. Các thiết bị này phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định hiện hành của pháp luật về đo lường.

▪️ Cách thức, trình tự xử lý sự cố.

Phê duyệt hoặc gửi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và định kỳ tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy đinh tại Điều 26 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP.

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến Nguyên tắc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, bao gồm:

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến Nguyên tắc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc

Soạn thảo hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự , đất đai, thừa kế….

Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan ở bài viết phía trên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ  hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website https://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây 

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực: Luật sư Bào chữa, bảo vệ, tư vấn, Trung tâm pháp lý

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

 

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69/172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng Các trường hợp không ...

Xem thêm

Giảm thuế đối với một số mặt hàng xăng dầu

Giảm thuế đối với một số mặt hàng xăng dầu Giảm thuế đối với một số mặt hàng xăng dầu n...

Xem thêm

Đánh giá thực tiễn áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu

Đánh giá thực tiễn áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu Đánh giá thực tiễn ...

Xem thêm

Những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong trong thực tiễn áp d...

Những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong trong thực tiễn áp dụng pháp luật thuế gi...

Xem thêm

Các vấn đề về gia hạn nộp thuế theo quy định hiện nay

Các vấn đề về gia hạn nộp thuế theo quy định hiện nay Các vấn đề về gia hạn nộp thuế th...

Xem thêm

Các nội dung mới về thuế năm 2015

Các nội dung mới về thuế năm 2015 Các nội dung mới về thuế năm 2015 như thế nào? Pháp l...

Xem thêm

Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc thực thi thuế giá trị gia tăng

Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc thực thi thuế giá trị gia tăng Yếu tố chủ quan ảnh h...

Xem thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Luật thuế GTGT

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Luật thuế GTGT Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng ...

Xem thêm

Phân biệt mức thuế suất giá trị gia tăng 0% và không chịu thuế giá...

Phân biệt mức thuế suất giá trị gia tăng 0% và không chịu thuế giá trị gia tăng Phân bi...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574