Vợ chồng  Ly hôn muốn chia tài sản thì phải làm như thế nào – luật 24H

Vợ chồng  Ly hôn muốn chia tài sản thì phải làm như thế nào. Đối với vụ việc ly hôn, ngoài việc phân chia con thuộc về ai nuôi thì chia tài sản là vấn đề được quan tâm và nhắc đến rất nhiều. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những đánh giá, nhận định tổng quan về việc chia tài sản khi ly hôn của vợ chồng.

1.Cơ sở pháp lý

-Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

-Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành một số quy ddihj của Luật hôn nhân và gia đình

-Bộ luật dân sự 2015

2.Giải quyết vấn đề

Nguyên tắc giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn

Tài sản theo định nghĩa tại Bộ luật dân sự 2015 là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Tất cả những gì đáp ứng yếu tố là tài sản được phân chia khi ly hôn là tài sản chung của hai vợ chồng.

Tài sản không phải phân chia khi ly hôn là tài sản riêng của vợ hoặc chồng là tài sản được hình thành trước thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản được tặng cho riêng, thừa kế riêng thì được xác định là tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Xét về yếu tố sở hữu và nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn thì tài sản riêng thuộc về sở hữu của riêng của vợ chồng và tài sản đó không được đem ra chia khi ly hôn theo Khoản 4 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình.

Nguyên tắc phân chia tài sản chung của hai vợ chồng được quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân gia đình 2014 như sau:

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.”

Từ quy định trên, ta có thể khái quát nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn là dựa trên các yếu tố sau:

Vợ chồng  Ly hôn muốn chia tài sản thì phải làm như thế nào
Vợ chồng  Ly hôn muốn chia tài sản thì phải làm như thế nào

Luật sư tư vấn hôn nhân, gọi: 1900.6574

>>Xem thêm: Ly hôn khi mất năng lực hành vi dân sự – Hãng luật 24H;

>>Xem thêm: Vợ đã ly hôn có được hưởng thừa kế nhà chồng – Hãng luật 24H

>>Xem thêm: Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng thai sản không – Hãng luật 24H

Thứ nhất, tài sản được phân chia khi ly hôn là tài sản chung của hai vợ chồng (theo chế độ tài sản luật định hoặc chế độ tài sản thỏa thuận)

Thứ hai, cách thức phân chia:

+ Phân chia theo thỏa thuận các bên

+ Tòa án phân chia nếu các bên không thỏa thuận được

Phân tích cách chia tài sản khi ly hôn

Thứ nhất, tài sản được phân chia khi ly hôn là tài sản chung của hai vợ chồng (theo chế độ tài sản luật định hoặc chế độ tài sản thỏa thuận)

Tài sản được coi là chung của hai vợ chồng bao gồm những gì mà do vợ, chồng cùng làm ra, có được do lao động, sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Người vợ, chồng ở nhà làm công việc nhà, nội trợ cũng được coi là lao động có thu nhập.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng hoặc hai vợ chồng có thỏa thuận đấy là tài riêng của nhau

Tài sản chung của vợ chồng được xác định dựa trên chế độ tài sản, Luật hôn nhân và gia đình quy định 02 chế độ tài sản làm căn cứ để phân chia tài sản là: Chế độ tài sản theo luật định và chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Theo thỏa thuận là sự thỏa thuận do chính vợ, chồng thỏa thuận với nhau trên cơ sở sự cho phép của pháp luật về quan hệ tài sản của vợ chồng. Được công nhận khi vợ và chồng lập văn bản thỏa thuận hôn và  tbằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. (Điều 47 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014)

Nếu vợ chồng không xác lập chế độ tài sản theo thoả thuận, thì tài sản đưuọc xác lập theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, cách thức phân chia tài sản

Tài sản chung của hai vợ chồng được phân chia theo thỏa thuận các bên đối với chế độ tài sản theo luật định và chế độ tài sản theo thỏa thuận nếu thỏa thuận đó rõ ràng, đầy đủ.

Trong trường hợp hai vợ chồng không thỏa thuận được về phân chia tài sản hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận không rõ ràng, chưa đủ căn cứ để phân chia tài

Căn cứ theo khoản 2 Điều 59 luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có quy định về nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

Thường thì tài sản chung của hai vợ chồng được chia đôi nhưng  vẫn tính đên các yếu tố dưới đây, tài sản sẽ được chia theo tỷ lệ phù hợp:

-Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng:

Như là, về khả năng lao động, có bị mất năng lực hành vi hay không, sức khỏe, tài sản, khả năng  tạo ra thu nhập sau khi ly hôn của vợ, chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản theo quy định. Bên nào khó khăn hơn sau khi ly hôn thì Tòa án sẽ xem xét để ưu tiên hơn trong quá trình phân chia tài sản, nhận hiện vật để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng.

-Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.

Mức đóng góp công sức  trong việc tạo ra thu nhập chính của gia đình hoặc dùng tài sản riêng để đóng góp nhập vào tài sản chung, Bên cạnh đó lao động của vợ, chồng trong gia đình như nội trợ cũng được coi như lao động có thu nhập;

Ví dụ, như người vợ không đi làm và trực tiếp tạo ra thu nhập là tiền bạc nhưng công sức chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa được coi là lao động có thu nhập.

Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.

Ví dụ, như vợ, chồng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục được sản xuất, kinh doanh để tạo thu nhập và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản chênh lệch.

Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Lỗi chính là nguyên nhân dẫn đến ly hôn, nếu một bên có lỗi nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ly hôn thì không xem xét, đánh giá khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Tài sản có thể chia theo hiện vật, trường hợp hiện vật không thể phân chia được thì sẽ định giá giá trị của hiện vật và thực hiện phân chia theo giá trị hiện vật đó.

Tóm lại khi ly hôn, việc xác định đâu là tài sản chung của hai vợ chồng là điều cơ bản và quan trọng nhất để phân chia khối tài sản đó theo tỷ lệ phù hợp với công sức đóng góp, lao động của vợ và chồng.

Dịch vụ pháp lý của Hãng luật 24h

-Hỗ trợ giải quyết tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn;

-Hỗ trợ thủ tục, đơn từ đối với trường hợp kiện đòi tài sản khi ly hôn;

-Tư vấn về vấn đề chia tài sản.

Trên đây là những trường hợp bị thu hồi đất. Nếu có thắc mắc gì thêm, vui lòng liên hệ với Công ty Luật 24h qua hotline 1900 65 74 để được đội ngũ chuyên viên tư vấn của công ty giải đáp thắc mắc.

Xin cảm ơn!

 

Luật sư tư vấn qua điện thoại: 19006574

Đội ngũ luật sư tư vấn hôn nhân gia đình!

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây 

Tham khảo: Công ty Luật 24H

>>Xem thêm: Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận các vấn đề hộ tịch? – Luật 24h

>>Xem thêm: Điều kiện, trình tự để đăng ký hộ khẩu thường trú thực hiện như thế nào là đúng nhất? – Luật 24h

>>Xem thêm: Có thể xin trích lục đăng ký kết hôn ở đâu ? Thủ tục như thế nào? – Luật 24h

>>Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục làm lại giấy khai sinh khi đã cao tuổi? – Luật 24h

>>Xem thêm: Thẩm quyền cấp lại Giấy khai sinh bản chính, thay đổi dân tộc? – Luật 24h

>>Xem thêm: Cách thức để ly hôn khi một bên ở nước ngoài theo quy định pháp luật mới nhất – LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực: Luật sư Bào chữa, bảo vệ, tư vấn, Trung tâm pháp lý

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

 

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69/172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Không hòa giải mâu thuẫn tranh chấp giữa các thành viên trong gia ...

Không hòa giải mâu thuẫn tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình trong những trườ...

Xem thêm

Việc phát hiện báo tin về bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

Việc phát hiện báo tin về bạo lực gia đình được quy định như thế nào?, Pháp luật quy đị...

Xem thêm

Xử lý hành vi chồng đánh vợ khi vợ đang mang thai

Xử lý hành vi chồng đánh vợ khi vợ đang mang thai, Pháp luật quy định như thế nào về vấ...

Xem thêm

Có thể kết hôn hôn với người nước ngoài mắc bệnh “khuyết tật...

Có thể kết hôn hôn với người nước ngoài mắc bệnh “khuyết tật về trí tuệ” mứ...

Xem thêm

Giải quyết trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng

Giải quyết trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng, Pháp luật quy định như thế nào về...

Xem thêm

Việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa ...

Việc chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định nh...

Xem thêm

Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dâ...

Biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã được quy định nh...

Xem thêm

Pháp luật quy định về áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phườn...

Pháp luật quy định về áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào ...

Xem thêm

Tố cáo hành vi bạo lực gia đình của người cha

Tố cáo hành vi bạo lực gia đình của người cha, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông ...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574