Trình tự thủ tục, hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở Trình tự thủ tục, hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền […]

Nguồn thu tài chính công đoàn? Nguồn thu tài chính công đoàn như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giải […]

Doanh nghiệp có bắt buộc thành lập công đoàn không? Doanh nghiệp có bắt buộc thành lập công đoàn không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật […]

Quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp? Quan hệ giữa Công đoàn với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải […]

Giám đốc có quyền được thay đổi chủ tịch công đoàn? Giám đốc có quyền được thay đổi chủ tịch công đoàn không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt […]

Trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn Trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá […]

Chế độ chi nghỉ hưu, chuyển công tác đối với cán bộ trong các cơ quan Công đoàn? Chế độ chi nghỉ hưu, chuyển công tác đối với cán bộ trong các cơ quan Công đoàn như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với […]

Quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn ? Quyền và trách nhiệm của đoàn viên công đoàn như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. […]

Thành lập công đoàn cơ sở theo đúng quy định Thành lập công đoàn cơ sở theo đúng quy định như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt […]

Hướng dẫn cách tính tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách tại cơ sở được quy định như thế nào?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.Các Luật sư của Luật 24H sẽ giải […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574