Đổi CMND sang CCCD, có phải làm lại hộ chiếu? Luật sư 24h tư vấn 24/7 qua Hotline 19006574, tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp luật giao thông đường bộ và tát cả các lĩnh vừa pháp luật khác Khi đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật thừa kế của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật thừa kế 1900 6574 của Luật 24h . Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật thương mại của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật thương mại 1900 6574 của Luật 24h . “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bản hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật nuôi con nuôi của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật nuôi con nuôi 1900 6574 của Luật 24h . Luật nuôi con nuôi quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật Đấu thầu của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật Đấu thầu 1900 6574 của Luật 24h . Theo khoản 12 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật Hộ tịch của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật hộ tịch 1900 6574 của Luật 24h . Hộ tịch là Những sự kiện cơ bản xác định tình trạng nhân thân của một người từ khi sinh ra đến khi chết (họ, tên, cha, […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật doanh nghiệp 1900 6574 của Luật 24h .Luật doanh nghiệp là văn bản luật chứa đựng có hệ thống các quy phạm pháp luật quy định về những điều kiện, trình tự thành lập, tổ […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật hình sự của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật hình sự 1900 6574 của Luật 24h . “Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quy định tội phạm, xác định hình phạt với các tội phạm nhằm đấu […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật đầu tư của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật đầu tư 1900 6574 của Luật 24h . Những quy định của Luật Đầu tư đã mở rộng quyền tự chủ trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư bằng việc […]

Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật dân sự của Luật 24h Tổng đài hỏi đáp tư vấn pháp luật dân sự 1900 6574 của Luật 24h . Luật dân sự gồm các nguyên tắc cơ bản và có nhiều chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu; chế […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574