Chuyển nhượng nhà khi chưa có giấy chứng nhận sở hữu nhà theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả […]

Bố mẹ chỉ tặng đất cho một người con được không? Bố mẹ chỉ tặng đất cho một người con được không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. […]

Bố mẹ tặng cho nhà đất cho con thì có đòi lại được không? Bố mẹ tặng cho nhà đất cho con thì có đòi lại được không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ […]

Tặng cho đất bằng miệng có được không và hợp pháp khi nào? Tặng cho đất bằng miệng có được không và hợp pháp khi nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi […]

Tặng cho nhà đất bằng miệng có thể vẫn hợp pháp Tặng cho nhà đất bằng miệng có thể vẫn hợp pháp như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách […]

Tranh chấp đất đai nếu hòa giải không thành thì làm gì tiếp theo? Tranh chấp đất đai nếu hòa giải không thành thì làm gì tiếp theo? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ […]

Có đòi lại được đất khi chuyển nhượng đất chưa sang tên sổ đỏ không? Có đòi lại được đất khi chuyển nhượng đất chưa sang tên sổ đỏ không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, […]

Kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất Kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các […]

Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ nhà đất Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có giấy tờ nhà đất như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo […]

Tranh chấp Đất đai giải quyết ở đâu và trình tự như thế nào? Tranh chấp Đất đai giải quyết ở đâu và trình tự như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574