Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải […]

Giảm thuế đối với một số mặt hàng xăng dầu Giảm thuế đối với một số mặt hàng xăng dầu như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt […]

Đánh giá thực tiễn áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu Đánh giá thực tiễn áp dụng thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá […]

Những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong trong thực tiễn áp dụng pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam Những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong trong thực tiễn áp dụng pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam như thế nào? Pháp luật quy định […]

Các vấn đề về gia hạn nộp thuế theo quy định hiện nay Các vấn đề về gia hạn nộp thuế theo quy định hiện nay như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo […]

Các nội dung mới về thuế năm 2015 Các nội dung mới về thuế năm 2015 như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư […]

Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc thực thi thuế giá trị gia tăng Yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc thực thi thuế giá trị gia tăng như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá […]

Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Luật thuế GTGT Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng Luật thuế GTGT như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách […]

Phân biệt mức thuế suất giá trị gia tăng 0% và không chịu thuế giá trị gia tăng Phân biệt mức thuế suất giá trị gia tăng 0% và không chịu thuế giá trị gia tăng như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với […]

Khuyến mại, các hình thức khuyến mại bị cấm, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên. Căn cứ pháp lý  […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574