Luật Doanh nghiệp năm 2020 được ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV. Các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung. Theo đó, Công ty Luật 24H xin tổng hợp một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

 • Đã loại bỏ thủ tục báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp
  Thêm đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
 • Bổ sung bản sao giấy tờ pháp lý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Có sự thay đổi trong trình tự, thủ tục đăng kí doanh nghiệp (Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020)
 • Quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng đã hủy bỏ
 • Sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải tiến hành thành lập Ban kiểm soát
 • Bổ sung quy định công bố thông tin đối với công ty TNHH 02 thành viên trở lên
 • Khái niệm về doanh nghiệp nhà nước thay đổi
 • Bổ sung áp dụng quy định đối với doanh nghiệp nhà nước
  Doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát, Kiểm soát viên
 • Bổ sung thêm quy định về chứng chỉ lưu kí không có quyền biểu quyết
 • Sửa quyền của cổ đông phổ thông
 • Bổ sung thêm nghĩa vụ cổ đông
 • Bổ sung trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần
 • Bổ sung thêm trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh
 • Bổ sung thêm thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt
 • Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
 • Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh
 • Quy định loại trừ trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Biểu mẫu kê khai năng lực tài chính của nhà thầu?  Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên. Căn cứ pháp lý Văn bản […]

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn?  luật 24H cam kết tư vấn 24/7, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến pháp luật với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.? Các Luật sư của Luật 24H sẽ […]

Chủ sở hữu và người đại diện của công ty?  luật 24H cam kết tư vấn 24/7, tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến pháp luật với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải […]

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự, hành lý, phương tiện vận tải của cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, […]

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa trên phương tiện vận tải theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất […]

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý, đá quý của người xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo […]

Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.  Các Luật sư […]

Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam? theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất […]

Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn […]

Điều lệ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574