Đóng thuế thu nhập cá nhân với người lao động ở nước ngoài Đóng thuế thu nhập cá nhân với người lao động ở nước ngoài như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo […]

Trình tự thủ tục phát hành hóa đơn giá trị gia tăng Trình tự thủ tục phát hành hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền […]

Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải […]

Cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì? Cho thuê nhà phải nộp những loại thuế gì? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của […]

Áp dụng thuế suất khi kinh doanh nhiều loại hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng Áp dụng thuế suất khi kinh doanh nhiều loại hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin […]

Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân Cách tính thuế xây dựng nhà ở tư nhân như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các […]

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp? Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách […]

Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể Cách tính thuế đối với hộ kinh doanh cá thể như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt […]

Quy định về thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu Quy định về thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác […]

Kinh doanh nhà nghỉ thì tính nộp thuế như thế nào? Kinh doanh nhà nghỉ thì tính nộp thuế như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574