LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC HỘI ——- Luật số: 25/2008/QH12 Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam […]

Những điểm mới cần lưu ý khi tham gia bảo hiểm y tế từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả hợp lý. Hiện nay, nhu cầu về khám chưa bệnh đang tăng cao, việc người dân tham gia bảo hiểm y tế […]

 
 
 
Gọi ngay
1900 6574