Thủ tục giải quyết yêu cầu thủ tục thuận tình ly hôn , thỏa thuận nuôi con , chia tài sản sau khi ly hôn ?

Thủ tục giải quyết yêu cầu thủ tục thuận tình ly hôn , thỏa thuận nuôi con , chia tài sản sau khi ly hôn ?, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng là gì? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý 

  • Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015
  • Bộ luật Dân sự năm 2015
  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Giải quyết vấn đề

1. Yêu cầu công nhận thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi li hôn

Theo Điều 396 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, vợ, chồng yêu cầu tòa án công nhận thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi li hôn phải có đơn yêu cầu. Vợ, chồng có thể chỉ yêu cầu công nhận thoả thuận về thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con hoặc thoả thuận về thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi li hôn.

Theo khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Vợ, chồng cùng yêu cầu tòa án công nhận thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi li hôn phải kí tên hoặc điểm chỉ vào đơn yêu cầu. Trong trường hợp này vợ, chồng cùng được xác định là người yêu cầu. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ chửng minh thoả thuận về thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi li hôn là có căn cứ và hợp pháp như giấy chứng nhận đăng kí kết hôn, giấy khai sinh của con, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng tài sản…

2. Việc xét đơn yêu cầu công nhận thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi li hôn

Theo Điều 397 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, trước khi tiến hành hoà giải để vợ chồng đoàn tụ, khi xét thấy cần thiết, thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lí nhà nước về gia đình, cơ quan quản lí nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.

Thẩm phán phải tiến hành hoà giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. Điều 397 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về 03 trường hợp có thể xảy ra sau khi thẩm phán tiến hành hoà giải đoàn tụ vợ chồng:

– Trường hợp sau khi hoà giải, vợ, chồng đoàn tụ thì thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ.

– Trường hợp hoà giải đoàn tụ không thành nhưng cả hai vợ chồng vẫn giữ yêu cầu li hôn, nếu xét thấy hai bên thực sự tự nguyện li hôn và đã thoả thuận về việc chia tài sản, việc ttông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình li hôn. Thủ tục để ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự trong trường họp này được thực hiện theo quy định tại Điều 212 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

– Trường hợp hoà giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thoả thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi li hôn và thụ lí vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lí vụ án, không phải phân công lại thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung về giải quyết vụ án dân sự.

Trường hợp sau khi hoà giải, vợ, chồng đoàn tụ thì thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ. Trường hợp hoà giải đoàn tụ không thành thì thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình li hôn và sự thoả thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

– Hai bên thực sự tự nguyên li hôn;

– Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;

– Sự thoả thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con.

Trường hợp hoà giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thoả thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình li hôn, thoả thuận nuôi con, chia tài sản khi li hôn và thụ lí vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lí vụ án, không phải phân công lại thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung do Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định.

 

Thủ tục giải quyết yêu cầu thủ tục thuận tình ly hôn , thỏa thuận nuôi con , chia tài sản sau khi ly hôn ?
Thủ tục giải quyết yêu cầu thủ tục thuận tình ly hôn , thỏa thuận nuôi con , chia tài sản sau khi ly hôn ?

3. Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi li hôn

Việc li hôn chỉ chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa vợ và chồng chứ không chấm dứt quan hệ giữa cha, mẹ và con. Sau khi li hôn, người không trực tiếp nuôi con vẫn có nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có khả năng để tự nuôi mình. Khi điều kiện kinh tế, sinh hoạt của cha, mẹ, con có sự thay đổi đồng thời xuất phát từ quyền lợi về mọi mặt của con, vợ, chồng có quyền yêu cầu tòa án công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Đơn yêu cầu tòa án công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con phải có đủ các nội dung của đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn yêu cầu các chứng cứ, tài liệu như giấy khai sinh của người con, mức thu nhập của vợ, chồng, lí do yêu cầu thay đổi, nhu cầu sinh hoạt của người con …

Khi giải quyết yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con, tòa án phải xem xét nguyện vọng của con từ 07 tuổi trở lên (khoản 3 Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm năm 2014) và tòa án còn công nhận sự thoả thuận về việc cấp dưỡng nuôi con. Trong trường hợp một hoặc các bên đương sự thay đổi sự thoả thuận và  tranh chấp về việc thay đổi người nuôi con hoặc cấp dưỡng nuôi con thì tòa án phải giải quyết theo thủ tục giải quyết các vụ án dân sự.

4. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi li hôn

Theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989 và Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2004 thì người chưa thành niên là đối tượng cần được xã hội, gia đình, đặc biệt là cha, mẹ quan tâm, chăm sóc, giáo dục. Vì vậy, khi cha mẹ thực hiện các hành vi phạm tội xâm phạm lợi ích của con thì cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên, người thân thích; cơ quan quản lí nhà nước về gia đình; cơ quan quản lí nhà nước về trẻ em; hội liên hiệp phụ nữ có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên (Điều 86 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014).

Đơn yêu cầu tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi li hôn phải có đủ các nội dung của đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự quy định tại khoản 2 Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Người yêu cầu phải gửi kèm theo đơn yêu cầu các chứng cứ, tài liệu như giấy khai sinh của người con, bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án về các tội theo quy định tại các điều 151,152 Bộ luật hình sự …

Trong quyết định về hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi li hôn, phải nêu rõ phạm vi những quyền bị hạn chế và thời gian hạn chế.

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến Thủ tục giải quyết yêu cầu thủ tục thuận tình ly hôn , thỏa thuận nuôi con , chia tài sản sau khi ly hôn ??, bao gồm:

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến Khi nào thì bị giữ phương tiện?

Soạn thảo hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự , đất đai, thừa kế….

Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan ở bài viết phía trên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ  hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website https://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

>>Xem thêm: Lỗi cơi nơi thùng xe mới nhất – 1900 6574

>>Xem thêm: Mức phạt lỗi cơi nới thùng xe – 1900 6574

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây 

>>Xem Thêm: Công ty, doanh nghiệp trốn thuế ai là người phải chịu trách nhiệm?

>>Xem Thêm: Thời gian được cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sau khi nộp hồ sơ hợp lệ?

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực: Luật sư Bào chữa, bảo vệ, tư vấn, Trung tâm pháp lý

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

 

 

CAM KẾT CỦA HÃNG  LUẬT 24H:

– Luôn hỗ trợ khách hàng 24/7;

– Chi phí hợp lý nhất thị trường;

 Hỗ trợ nhanh chóng nhất cho khách hàng;

– Bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

————————————————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY LUẬT 24H

Trụ sở chính  : số 69/172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp.Hà Nội.

Hotline          : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website         : luat24h.net

Facebook       : https://www.facebook.com/congtyluat24h/

Luật 24H – “Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà"

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Công ty trả thu nhập không khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả ch...

Công ty trả thu nhập không khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả cho người lao động thì ...

Xem thêm

Hỏi về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hỏi về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào Hỏi về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào như t...

Xem thêm

Một số câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân

Một số câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân Một số câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân như thế...

Xem thêm

Có 2 mảnh đất ở hai tỉnh khi chuyển nhượng có phải nộp thuế thu nh...

Có 2 mảnh đất ở hai tỉnh khi chuyển nhượng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Có ...

Xem thêm

Kinh doanh nhà trọ thì có được giảm thuế GTGT không?

Kinh doanh nhà trọ thì có được giảm thuế GTGT không? Kinh doanh nhà trọ thì có được giả...

Xem thêm

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nước ngoài

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nước ngoài Thuế thu nhập cá nhân đối với thu ...

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh tại Việ...

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam Cách tính thuế ...

Xem thêm

Mua ô tô cũ cần nộp những loại thuế phí nào?

Mua ô tô cũ cần nộp những loại thuế phí nào? Mua ô tô cũ cần nộp những loại thuế phí nà...

Xem thêm

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn điện tử như thế...

Xem thêm
 
 
 
Gọi ngay
1900 6574